MeMoQ nulmeting

De nulmeting geeft een realistisch beeld van hoe het is gesteld met de pedagogische kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang, zowel in de gezins- als in de groepsopvang. Het geeft inzichten over welke factoren de pedagogische kwaliteit beïnvloeden en is ook een basis om evoluties over meerdere jaren in kaart te brengen.

De nulmeting werd uitgevoerd in 400 leefgroepen van verschillende opvanglocaties. Meer dan 6000 kinderen werden geobserveerd en meer dan 3000 ouders hebben meegewerkt. Er werden zes dimensies van pedagogische kwaliteit gemeten, aan de hand van observaties en vragenlijsten.


Meer weten?