MeMoQ nulmeting

De nulmeting in 2015 en 2016 geeft een beeld van hoe het is gesteld met de pedagogische kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang in de gezinsopvang en de groepsopvang. Het geeft een inzicht in de factoren die de pedagogische kwaliteit beïnvloeden.

Er werden zes dimensies van pedagogische kwaliteit gemeten, aan de hand van observaties en vragenlijsten. Meer dan 6000 kinderen werden geobserveerd en meer dan 3000 ouders hebben er aan meegewerkt. De nulmeting is een basis om evoluties over meerdere jaren in kaart te brengen.

Meer weten?