MeMoQ pedagogische normAanpak tot en met 31 maart 2018

 • Zorginspectie gebruikt het monitoringinstrument om de pedagogische kwaliteit in de opvang na te gaan. Ook de gebruikelijke inspectiebezoeken gaan verder, waarbij Zorginspectie andere voorwaarden uit de regelgeving controleert. 
 • Tot en met 31 maart 2018 ligt de nadruk op het leren kennen en gebruiken van het monitoringinstrument door alle betrokkenen: 
  • De opvang leert de inspecties met het monitoringsinstrument kennen. 
  • Zorginspectie stimuleert het gebruik van het zelfevaluatie-instrument. 
 • Er wordt nog niets gedaan met de scores die uit de afname van het monitoringinstrument komen, omdat de regelgeving rond de pedagogische norm pas vanaf 1 april 2018 van toepassing is. Tekortkomingen rond het pedagogisch beleid worden opgevolgd aan de hand van pdf artikel 31 van het vergunningsbesluit

Aanpak vanaf 1 april 2018

 • De regelgeving over de pedagogische norm gaat in.
 • Gedurende 2 jaar worden de ervaringen rond de aanpak en de opvolging van de scores genoteerd. Op basis van alle bijgehouden ervaringen zal Kind en Gezin een evaluatie maken. De klankbordgroep MemoQ wordt hierbij betrokken.
 • Concreet: elke dimensie van pedagogische kwaliteit krijgt een score: van 1 (onvoldoende) tot 4 (uitstekend). 
  • Bij een score 3 en 4 (ongeacht het aantal): je krijgt een waardering voor de geleverde kwaliteit. 
  • Bij een score 2 (ongeacht het aantal): je krijgt de vraag een inspanning te doen om je werking te verbeteren en elke score 2 te verhogen naar 3. Je bepaalt zelf je aanpak voor verbeteringen. Deze aanpak gaan we gedurende de eerste 2 jaar niet actief na. Je hoeft je aanpak dus niet aan Kind en Gezin te communiceren. Zorginspectie kan bij een opvolgingsbezoek wel navragen hoe het staat met de geleverde inspanningen. 
  • Score 1 (ongeacht het aantal): voor een score 1 starten we een opvolgingstraject op zodat je de pedagogische kwaliteit verbetert.
   • Eerst is er een voortraject: je maakt zelf een plan van aanpak op, net zoals dit nu al gebeurt bij andere tekorten. Verhoogt je score, dan stopt het opvolgingsproces. 
   • Is er nog steeds geen verbetering? Dan gaan we over naar de volgende stap: aanmaning.

Meer weten?