MeMoQ pedagogische raamwerk

Wat vind je in het pedagogische raamwerk?

  • de visie waarvan het pedagogische raamwerk uitgaat
  • de opdrachten van kinderopvang: wat doet kinderopvang voor kinderen, gezinnen en de samenleving?
  • de uitgangspunten: hoe kijkt kinderopvang naar kinderen, gezinnen en de samenleving?
  • de pedagogische aanpak in de praktijk
  • de voorwaarden waaraan men het best voldoet om dit te realiseren
Waarom? 
Kinderopvang van hoge pedagogische kwaliteit heeft langdurige positieve effecten op de ontwikkeling van kinderen. Daarom is het belangrijk dat er een visietekst is die beschrijft wat we onder pedagogische kwaliteit verstaan.

Gebruik in de praktijk 
Veel mensen in Vlaanderen zetten elke dag hun beste beentje voor om pedagogische kwaliteit te bieden. Dit pedagogische raamwerk kan hen hierbij ondersteunen. Het schrijft niet voor wat de opvang in de dagelijkse praktijk 'moet' doen maar geeft een richting aan. Hoe men het concreet invult, hangt onder meer af van de omgeving en de visie van de opvang, de buurt en de ouders. 

Meer weten?