MeMoQ zelfevaluatie-instrument

Het zelfevaluatie-instrument is het spiegelbeeld van het instrument voor Zorginspectie.

Je bent niet verplicht om het zelfevaluatie-instrument te gebruiken, maar met het instrument: 

  • kan je jouw visie op pedagogische kwaliteit concreter krijgen; 
  • kom je beter tegemoet aan wat de regelgeving van je vraagt over het omgaan met kinderen en gezinnen; 
  • kan je aan de slag gaan met de vaststellingen uit de inspectiebezoeken waar met het instrument van Zorginspectie naar de pedagogische kwaliteit werd gekeken.

Je kan kiezen met welke dimensie je start en je moet zeker niet alle dimensies tegelijkertijd evalueren.


Handleiding zelfevaluatie-instrument

Deze handleiding helpt je om aan de slag te gaan met het zelfevaluatie-instrument. De handleiding is zowel voor de groeps- als gezinsopvang.

Meer weten?