Pedagogische ondersteuningPedagogische en taal ondersteunende organisaties

Deze organisaties bieden gratis pedagogische en taalondersteuning aan de zelfstandige gezins- en groepsopvang: 
  • jaarlijks 20 uur ondersteuning, waarvan 12 uur rechtstreeks aan de opvanglocatie 
  • je kan terecht met adviesvragen bij de organisatie 
  • je vormt samen met andere zelfstandige opvangvoorzieningen een netwerk om kennis te delen

pdf Contactgegevens

Omdat de pedagogische ondersteuningsorganisaties nog niet dekkend zijn over heel Vlaanderen, wordt er nog niet verwacht dat iedereen een samenwerkingsovereenkomst heeft met een PTO.