Ruimere openingsmomenten en flexibele opvang

Een bewuste keuze van de opvang

Opvang aanbieden op vroege of late uren in het weekend of op een feestdag houdt vaak ook in dat jouw opvang hierop is afgestemd. 
  • Een aangepaste infrastructuur kan nodig zijn. Bv. rustruimtes, keuken, badkamer, ...
  • Nog meer dan in de gewone opvang is een huiselijke sfeer belangrijk.
  • Er worden extra taken gevraagd. Bv. de allerkleinsten wassen en aankleden wanneer zij heel vroeg naar de opvang komen.
  • Wanneer kinderen langere tijd in de opvang blijven, dan is het goed om ook een gestructureerde activiteit te organiseren: een spel, een knutselactiviteit, ...  


Het kind staat centraal

  • Ook bij opvang op vroege of late uren in het weekend of op een feestdag staat het kind centraal.
  • Respecteer de eigenheid en het ritme van het kind, in het bijzonder bij het rusten en slapen. Bv. de slaaptijden, slaaprituelen, persoonlijke spulletjes, ...
  • Het mag niet te veel worden voor het kind. Uit experimenten blijkt dat de meeste ouders verantwoord omgaan met opvang buiten de normale uren. Ze combineren zelden vroege en late opvanguren. Als een kind bijna permanent in de opvang aanwezig is, is er best overleg tussen opvang en ouders om na te gaan of er geen andere mogelijkheden zijn.


Een goed contact met de ouders

Een goed contact met de ouders is belangrijk om een kwaliteitsvolle opvang te kunnen bieden. Bij opvang buiten de gewone uren, zullen er extra contactmomenten nodig zijn, zowel voor als na de start van de opvang. Bv. over het huiswerk, de slaaprituelen, de maximale aanwezigheid, het welbevinden van het kind in de opvang.