Wennen


Wennen: wat en waarom?

Wat?

Wennen is het geleidelijk aan laten verlopen van de overgang van het kind van thuis naar de kinderopvang. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de wisselwerking tussen de kinderen, de gezinnen en de kinderbegeleiders en voor de uitwisseling van de gezinnen.

Ook op de andere momenten is wennen nodig zoals na een lange afwezigheid, bij het overgaan naar een andere leefgroep, bij de start van de kleuterschool en het deelnemen aan de buitenschoolse opvang.


Waarom?

In dit artikel van Kiddo, hét pedagogisch vakblad voor de kinderopvang, lees je waarom wennen belangrijk is.

Wanneer wennen?

We raden aan te wennen als een kind in de opvang start, bij elke overstap en na een lange afwezigheid.

Eerste keer naar de opvang

Naar een andere leefgroep

Naar school en buitenschoolse opvang

Tips en voorbeelden

MeMoQ

Tips

  • Organiseer het wennen kort voor de eigenlijke start van de opvang.
  • Las best meerdere bezoeken in, verspreid over 1 tot 2 weken.
  • Zorg, indien mogelijk, voor een voldoende aanwezigheid van het kind in de opvang en een zekere regelmaat in het opvangschema.
  • Verhoog het toezicht tijdens de wenmomenten.

Voorbeeld 1

dag 1: samen met een ouder voor een korte tijd

dag 2: een uurtje zonder een ouder, niet in de opvang slapen

dag 3: wat langer zonder een ouder, niet in de opvang slapen

dag 4: halve dag zonder een ouder, blijven slapen

dag 5: nog eens een dag 4 of al een hele dag


Voorbeeld 2

dag 1: samen met een ouder voor een korte tijd

dag 2: samen met een ouder gedurende een halve dag, waarbij het kind verschillende situaties kan beleven: eten, slapen, spelen, ...

dag 3: kort zonder een ouder, ook om het afscheid te oefenen

dag 4: langer zonder een ouder


Voorbeeld 3

Laat het kind gedurende 1 week halve dagen naar de opvang komen. De eerste dagen is een ouder een poosje aanwezig, nadien niet meer.

Info voor de ouders

Op deze webpagina vind je de informatie over wennen voor ouders.

Regelgeving

Wat zegt de regelgeving?