ZiKo en ZiKo-Vo

Spring naar:

ZiKo

ZiKo is het Zelfevaluatie-Instrument voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen in de opvang.

  • ZiKo geeft een eenvoudige en betrouwbare kijk op hoe de kinderen het in de opvang maken. De opvang gaat na in welke mate kinderen zich in de opvang thuis voelen (welbevinden) en in welke mate ze van de activiteiten genieten en geboeid bezig zijn (betrokkenheid).
  • Met ZiKo kan men de aanpak van de opvang gericht verbeteren.
  • ZiKo kan gebruikt worden voor baby's, peuters, schoolgaande kinderen.
  • ZiKo werd ontwikkeld door ECEGO, het ExpertiseCentrum ErvaringsGericht Onderwijs van prof. Laevers (KU Leuven), in opdracht van Kind en Gezin.

ZiKo-Vo

ZiKo-Vo helpt een kinderbegeleider om elk kind goed op te volgen en de aanpak af te stemmen op wat het kind voor zijn ontwikkeling nodig heeft.

Het ZiKo-VO werkmateriaal voor kinderbegeleiders kan je bestellen bij CEGO. ZiKo-Vo werd door hen ontwikkeld, in opdracht van Kind en Gezin.

ZiKo-VO filmpjes