Personen in de opvang

Vragen over wettelijke voorwaarden?

Het referentiekader kinderopvang kan je op weg helpen. Het geeft een overzicht van de artikels die opgenomen zijn in het besluit dat de vergunningsvoorwaarden regelt, de doelstelling van elk artikel en een verwijzing naar tips en hulp. Daarnaast zijn er de documenten 'Voorbeeld van invulling' waarin je nog meer informatie vindt over hoe je de toepassing van de regelgeving zou kunnen realiseren.

De juiste mensen vinden

Competente en gemotiveerde medewerkers leveren een grote bijdrage aan het succes van een opvang. Besteed daarom voldoende tijd aan het vinden van passende mensen die over de juiste kwalificaties beschikken en die zich kunnen vinden in jouw visie op kinderopvang.

Enkele vragen die relevant zijn bij het zoeken en vinden van goede medewerkers:

  • Waar en hoe ga je jouw begeleiders rekruteren en selecteren?

  • Hoe en waar vind je mensen met het juiste competentieprofiel?

  • Meer info over een selectiegesprek vind je op de website van de VDAB. Hier kan je ook jouw vacatures bekend maken.