Diversiteit


Mannen en vrouwen

Een kinderopvang waarin zowel mannen als vrouwen werken, biedt heel wat voordelen, zowel voor de opvang zelf als voor de kinderen. Wanneer gemengde teams van mannen en vrouwen samenwerken, moet je aandacht hebben voor een aantal zaken.

Meer weten?

pdf Handleiding 'werken met mannen en vrouwen in een gemengd team'

Doelgroepwerknemers

Op 19 december 2014 keurde de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit lokale diensteneconomie goed. De doelgroepwerknemers zullen voortaan worden ingeschaald op basis van hun afstand tot de arbeidsmarkt in plaats van hun opleidingsniveau en werkloosheidsduur. Bovendien zal er meer aandacht uitgaan naar de doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit. 

Meer weten

Personeelsbeleid

De Koepel van de Buurt-en nabijheidsdiensten ontwikkelde vanuit de opgebouwde ervaring een document over het personeelsbeleid in een kinderopvangvoorziening met doelgroepwerknemers. Dit document werd opgesteld in samenwerking met het EQUAL project Ecce Ama.