Inzet van medewerkers


Aantal kinderbegeleiders

  • Als een kinderbegeleider alleen in de kinderopvanglocatie aanwezig is: maximum 8 kinderen per aanwezige kinderbegeleider.

  • Als er minstens 2 kinderbegeleiders in de kinderopvanglocatie aanwezig zijn: maximum 9 kinderen per aanwezige kinderbegeleider.

  • Als de kinderen rusten: maximum 14 kinderen per aanwezige kinderbegeleider op voorwaarde dat:

    • er minstens 2 kinderbegeleiders in de kinderopvanglocatie aanwezig zijn

    • de rusttijd maximaal 2 aaneensluitende uren duurt

  • De organisator van gezinsopvang doet inspanning om gemiddeld maximaal 4 kinderen tegelijk op te vangen per aanwezige kinderbegeleider per kwartaal.

  • De organisator van groepsopvang doet inspanning om maximaal 7 kinderen tegelijk op te vangen per aanwezige kinderbegeleider.

  • De kinderen en hun kinderbegeleiders deel je in leefgroepen in. Een leefgroep is een groep van maximaal 18 kinderen. Je voorziet per groep een of meer ruimtes. En je wijst een of meer kinderbegeleiders toe aan iedere leefgroep.

Organisatorische structuur

Als organisator meer dan 18 opvangplaatsen zorg je voor een organisatorische structuur. Je verdeelt de verantwoordelijkheden en bevoegdheden onder de collega’s in je opvang. Je moet die bovendien communiceren naar de ouders en je medewerkers. Je organisatorische structuur maakt deel uit van je kwaliteitshandboek.

Als organisator zorg je ook voor een goede samenwerking tussen alle medewerkers. Samenwerken lijkt gemakkelijk en logisch. Maar toch is het handig om enkele praktische afspraken op papier te zetten. Je maakt deze afspraken het best op samen met je collega’s. Ook dit maakt deel uit van je kwaliteitshandboek.

Meer weten over het kwaliteitshandboek

Planning- en registratiesysteem

Elke organisator zorgt voor een planning en registratie van kinderbegeleiders.

Een goede planning: welke medewerkers worden wanneer verwacht? Dit aantal wordt bepaald door het aantal kinderen dat op de verschillende momenten aanwezig is. Het is belangrijk dat je hier flexibel mee kunt omspringen. Je moet immers op elk moment voldoende begeleiding voorzien voor de aanwezige kinderen. Dus ook als er iemand onverwacht ziek is, zorg je voor een oplossing.

Verder moet je erop toezien dat je kinderbegeleiders zich registreren. Zij registreren zich bij aankomst en vertrek, zodat je steeds een overzicht hebt van wie wanneer aanwezig was.

Evaluatie

Als organisator met meer dan 18 opvangplaatsen zorg je ervoor dat de personen die in je opvang werken een evaluatie doen van de werking.
Dit gebeurt binnen een cyclus van 5 jaar. Ieder aspect van jouw werking moet binnen deze periode aan bod komen. Je hoeft dus niet alles in één keer te evalueren. Zo kan je de evaluatie perfect spreiden over 5 jaar. Dit maakt het proces een stuk eenvoudiger en haalbaarder. Deze evaluatie maakt deel uit van het kwaliteitshandboek.