Kwalificatie 2020 2024 behalen

 • Werkte je voor 1 april 2014 in de kinderopvang, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een afwijking vragen. Krijg je deze afwijking niet, dan moet je een opleidingstraject volgen. 
 • Werkte je voor 1 april 2014 NIET in de kinderopvang en heb je niet de juiste kwalificatie, dan moet je een opleidingstraject volgen.

Hieronder vind je informatie over welke opleiding je kan volgen en welke tegemoetkoming(en) in de opleidingskosten voorzien zijn. Helemaal onderaan vind je info over de vereiste kwalificaties en afwijkingsmogelijkheden.Kinderbegeleider groepsopvang

Je moet voor 1 april 2024 een kwalificatie halen. Je kan hiervoor een opleiding volgen bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO).

Welke opleiding past bij jou?

 • Je werkt als kinderbegeleider en wilt schoolkinderen, baby's en peuters opvangen.
  • Je volgt zowel de modules voor baby's en peuters als voor buitenschoolse opvang uit de opleiding 'begeleider in de kinderopvang' en behaalt het certificaat 'begeleider in de kinderopvang'.
  • Resultaat: je kan zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang werken en je kan baby's, peuters en schoolkinderen opvangen.
 • Je werkt als kinderbegeleider en wilt baby's en peuters opvangen.
  • Je volgt 18 modules uit de opleiding 'begeleider in de kinderopvang' en behaalt het attest 'kinderbegeleider baby's en peuters'.
  • Resultaat: Je kan zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang werken en kan baby's en peuters opvangen. Als je werkt in een vergunde locatie waar baby's en peuters worden opgevangen, kan je ook schoolkinderen opvangen.
 • Jouw werkgever (bv. een gemeentebestuur) vraagt een diploma of je wilt later verder studeren in hoger (beroeps)onderwijs.
  • Je volgt naast de modules voor baby's en peuters en schoolkinderen, ook de algemeen vormende vakken uit de opleiding 'begeleider in de kinderopvang'. Je behaalt het diploma 'begeleider in de kinderopvang'.
  • Resultaat: Je hebt een diploma. Je kan schakelen naar een andere opleiding. Je kan zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang werken en je kan baby's, peuters en schoolkinderen opvangen.

Tussenkomsten in de opleidingskosten

Meer info

Adressen opleidingsinstellingen

Contacteer een CVO in je buurt of SYNTRA

Aangesloten onthaalouder (gezinsopvang)

Start je als onthaalouder zonder kwalificatie, dan moet je voor de start twee modules volgen. Eenmaal aan het werk moet je voor 1 april 2024 een kwalificatie behalen. Je kan hiervoor terecht in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO).

STAP 1: VOOR DE START

Vooraleer je kan starten, moet je twee modules volgen:
• de module ‘kennismaken met de gezinsopvang’ (20 uren)
• de module ‘werken in de kinderopvang (20 uren)

Meer weten over het aanbod.

STAP 2: AAN HET WERK

Je moet voor 1 april 2024 een kwalificatie halen.

Welke opleiding past bij jou?

 • Je werkt als kinderbegeleider en wilt schoolkinderen, baby's en peuters opvangen.
  • Je volgt zowel de modules voor baby's en peuters als voor buitenschoolse opvang uit de opleiding 'begeleider in de kinderopvang' en behaalt het certificaat 'begeleider in de kinderopvang'.
  • Resultaat: je kan zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang werken en je kan baby's, peuters en schoolkinderen opvangen.
 • Je werkt als kinderbegeleider en wilt baby's en peuters opvangen.
  • Je volgt 18 modules uit de opleiding 'begeleider in de kinderopvang' en behaalt het attest 'kinderbegeleider baby's en peuters'.
  • Resultaat: Je kan zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang werken en kan baby's en peuters opvangen. In jouw gezinsopvang waar je baby's en peuters opvangt, kan je ook schoolkinderen opvangen.
 • Jouw werkgever (bv. een gemeentebestuur) vraagt een diploma of je wilt later verder studeren in hoger (beroeps)onderwijs.
  • Je volgt naast de modules voor baby's en peuters en schoolkinderen, ook de algemeen vormende vakken uit de opleiding 'begeleider in de kinderopvang'. Je behaalt het diploma 'begeleider in de kinderopvang'.
  • Resultaat: Je hebt een diploma. Je kan schakelen naar een andere opleiding. Je kan zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang werken en je kan baby's, peuters en schoolkinderen opvangen.

Tussenkomsten in de opleidingskosten

Meer info

Adressen opleidingsintellingen

Contacteer een CVO in je buurt of SYNTRA


Zelfstandige onthaalouder (gezinsopvang)

Een zelfstandige onthaalouder is zowel verantwoordelijke als kinderbegeleider. 

Een zelfstandige onthaalouder die gestart is vanaf 1 april 2015 moet dadelijk gekwalificeerd zijn als ‘verantwoordelijke voor maximum 18 opvangplaatsen’.
Vooraleer je start, moet je de module ‘kennismaken met de gezinsopvang’ (20 uren) volgen. 

Meer weten over het aanbod.

Elke niet gekwalificeerde verantwoordelijke die voor 1 april 2015 gestart is, moet voor 1 april 2020 een kwalificatie hebben.

 • Je werkt als verantwoordelijke van max. 18 plaatsen met zowel baby’s en peuters als schoolkinderen.
  • Je volgt zowel de modules voor baby’s en peuters als voor buitenschoolse opvang uit de opleiding ‘begeleider in de kinderopvang’ en behaalt het certificaat begeleider in de kinderopvang.
  • Resultaat? Je kan zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang werken als verantwoordelijke (max 18 plaatsen) en als kinderbegeleider. Je kan baby’s, peuters en schoolkinderen opvangen.
 • Je werkt als verantwoordelijke in een opvang van max. 18 plaatsen met enkel baby’s en peuters.
  • Je volgt 18 modules uit de opleiding ‘begeleider in de kinderopvang’ en behaalt het attest ‘kinderbegeleider baby’s en peuters’.
  • Resultaat? Je kan zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang werken als verantwoordelijke (max 18 plaatsen) en als kinderbegeleider. Je kan baby’s en peuters opvangen. In jouw gezinsopvang waar je baby's en peuters opvangt, kan je ook schoolkinderen opvangen.
 • Je wilt eventueel later verder studeren in hoger (beroeps)onderwijs.
  • Je volgt naast de modules voor baby’s, peuters en schoolkinderen ook de algemeen vormende vakken uit de opleiding ‘begeleider in de kinderopvang’. Je behaalt het diploma ‘begeleider in de kinderopvang’.
  • Resultaat? Je hebt een diploma. Je kan schakelen naar een andere opleiding. Je kan zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang werken als verantwoordelijke (max 18 plaatsen) en als kinderbegeleider. Je kan baby’s, peuters en schoolkinderen opvangen.

Tussenkomsten in de opleidingskosten

Meer info

Adressen opleidingsinstellingen

Ga na welke opleiding het best past en contacteer een CVO in je buurt of Syntra.

Verantwoordelijke voor maximum 18 opvangplaatsen

Een verantwoordelijke die gestart is vanaf 1 april 2015 moet dadelijk gekwalificeerd zijn.

Elke niet gekwalificeerde verantwoordelijke die voor 1 april 2015 gestart is, moet voor 1 april 2020 een kwalificatie hebben. Ga na welke opleiding het best bij je past en contacteer:

 • Je werkt als verantwoordelijke van max. 18 plaatsen met zowel baby’s en peuters als schoolkinderen.
  • Je volgt zowel de modules voor baby’s en peuters als voor buitenschoolse opvang uit de opleiding ‘begeleider in de kinderopvang’ en behaalt het certificaat begeleider in de kinderopvang.
  • Resultaat? Je kan zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang werken als verantwoordelijke (max 18 plaatsen) en als kinderbegeleider. Je kan baby’s, peuters en schoolkinderen opvangen
 • Je werkt als verantwoordelijke in een opvang van max. 18 plaatsen met enkel baby’s en peuters.
  • Je volgt 18 modules uit de opleiding ‘begeleider in de kinderopvang’ en behaalt het attest ‘kinderbegeleider baby’s en peuters’.
  • Resultaat? Je kan zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang werken als verantwoordelijke (max 18 plaatsen) en als kinderbegeleider. Je kan baby’s en peuters opvangen. In de groepsopvang waar ook baby's en peuters opvangen worden, kan je ook schoolkinderen opvangen.
 • Je werkgever vraagt een diploma of je wilt eventueel later verder studeren in hoger (beroeps)onderwijs.
  • Je volgt naast de modules voor baby’s, peuters en schoolkinderen ook de algemeen vormende vakken uit de opleiding ‘begeleider in de kinderopvang’. Je behaalt het diploma ‘begeleider in de kinderopvang’.
  • Resultaat? Je hebt een diploma. Je kan schakelen naar een andere opleiding. Je kan zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang werken als verantwoordelijke (max 18 plaatsen) en als kinderbegeleider. Je kan baby’s, peuters en schoolkinderen opvangen.

Tussenkomsten in de opleidingskosten

Meer info

Adressen opleidingsinstellingen

Contacteer een CVO in je buurt of Syntra.

Verantwoordelijke vanaf 19 opvangplaatsen

Een verantwoordelijke die gestart is vanaf 1 april 2015 moet dadelijk gekwalificeerd zijn.

Elke niet gekwalificeerde verantwoordelijke die voor 1 april 2015 gestart is, moet voor 1 april 2020 een kwalificatie hebben. 

Wat moet je doen?

Je behaalt pdf een bachelordiploma dat in aanmerking komt . Je kan dan zowel in groepsopvang als in de gezinsopvang werken als verantwoordelijke (vanaf 19 plaatsen) en als kinderbegeleider. Je kan baby's, peuters en schoolkinderen opvangen. 

Heb je al een pedagogische vooropleiding, een bachelor- of een masterdiploma, of al een aantal jaren ervaring als kinderbegeleider?

Je komt eventueel in aanmerking voor een verkort traject ‘bachelor pedagogie van het jonge kind’.

Tussenkomsten in de opleidingskosten

Meer info

Adressen

Tussenkomsten in de opleidingskosten

Aangesloten onthaalouder
Een aangesloten onthaalouder kan gebruik maken van de opleidingscheques van VDAB. Een zelfstandige onthaalouder kan er geen beroep op doen. 

Zelfstandige met een ondernemingsnummer
Als je een ondernemingsnummer hebt, dan kan je gebruik maken van de KMO-portefeuille. 

Werknemer
 • Je kan gebruik maken van de opleidingscheques van VDAB.
 • Behoort je werkgever of stageplaats tot paritair comité 319.01, 329 of 331, dan kan je naast de opleidingscheques bijkomend een aanvraag doen voor een tussenkomst in het inschrijvingsgeld via de actie 'Succes met je studies' van VIVO.
 • Werk je deeltijds en volg je deeltijds de opleiding begeleider in de kinderopvang in dagonderwijs (niet 's avonds of tijdens het weekend)? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een VDAB-opleidingscontract waardoor je recht hebt op een aantal financiële voordelen (terugbetaling van het inschrijvings- en cursusgeld, ...). Contacteer je VDAB-bemiddelaar voor meer info of contacteer een VDAB-kantoor in je buurt.

Meer info over vereiste kwalificaties en afwijkingen