Kwalificatie 2020 2024 behalen

 • Werkte je voor 1 april 2014 in de kinderopvang, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een afwijking vragen. Krijg je deze afwijking niet, dan moet je een opleidingstraject volgen. 
 • Werkte je voor 1 april 2014 NIET in de kinderopvang en heb je niet de juiste kwalificatie, dan moet je een opleidingstraject volgen.

Hieronder vind je informatie over welke opleiding je kan volgen en welke tegemoetkoming(en) in de opleidingskosten voorzien zijn. Helemaal onderaan vind je info over de vereiste kwalificaties en afwijkingsmogelijkheden.Tussenkomsten in de opleidingskosten

Aangesloten onthaalouder
Een aangesloten onthaalouder kan gebruik maken van de opleidingscheques van VDAB. Een zelfstandige onthaalouder kan er geen beroep op doen. 

Zelfstandige met een ondernemingsnummer 
Als je een ondernemingsnummer hebt, dan kan je gebruik maken van de KMO-portefeuille. 

Werknemer
 • Je kan gebruik maken van de opleidingscheques van VDAB.
 • Behoort je werkgever of stageplaats tot paritair comité 319.01, 329 of 331, dan kan je naast de opleidingscheques bijkomend een aanvraag doen voor een tussenkomst in het inschrijvingsgeld via de actie 'Succes met je studies' van VIVO.
 • Werk je deeltijds als begeleider in de kinderopvang en heb je nog niet de juiste kwalificatie? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor het volgen van een opleiding met een VDAB-opleidingscontract. Je hebt dan recht op een aantal financiële voordelen (terugbetaling van het inschrijvings- en cursusgeld, een verplaatsingsvergoeding en een vergoeding kinderopvang). Onder bepaalde voorwaarden betaalt VDAB ook een stimulanspremie. Lees er meer over op de website van VDAB. Of contacteer je VDAB-bemiddelaar of een VDAB-kantoor in je buurt.

EVC

De Vlaamse regering keurde op 24 januari 2020 een lijst van 10 beroepskwalificaties goed waarvoor EVC-trajecten kunnen worden ontwikkeld, waaronder kinderbegeleider baby's en peuters en kinderbegeleider schoolgaande kinderen.

'EVC' staat voor 'door erkennen van verworven competenties'. Wie ervaring heeft in een beroep, kan  deelnemen aan een EVC-assessment – een reeks proeven- waarin zij of hij aantoont over alle vereiste competenties te beschikken. Als je hiervoor slaagt, krijg je een bewijs dat geldt als kwalificatiebewijs.

Voor de kinderbegeleider baby's en peuters worden 15 competenties getest. Deze werden vastgelegd door de Vlaamse Regering. Kan je bijvoorbeeld aantonen dat je 10 van de 15 competenties beheerst, dan ontvang je voor deze 10 competenties een competentiebewijs dat recht geeft op vrijstellingen voor een deel van de opleiding kinderbegeleider baby's en peuters. Je kan er ook voor kiezen om nogmaals het assessment te doorlopen.

Ook het beroep van kinderbegeleider schoolgaande kinderen is door de Vlaamse Regering erkend en omschreven in 15 competenties. In de sector van de buitenschoolse opvang bestaat het ervaringsbewijs kinderbegeleider schoolgaande kinderen al een aantal jaren.

De assessments worden georganiseerd door erkende testcentra, meestal een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO). Een aantal centra voor volwassenenonderwijs organiseren een EVC assessment voor kinderbegeleider baby's en peuters. Neem contact op met een CVO in je buurt.

Alle informatie over de beroepskwalificatie en bijhorende competenties is terug te vinden in de kwalificatiedatabank. Zoek op "kinderbegeleider baby’s en peuters". Voor de begeleider schoolgaande kinderen vind je hier meer info.

Meer over het ervaringsbewijs in het algemeen kan je lezen op de website van VDAB.

Kinderbegeleider groepsopvang

Je moet voor 1 april 2024 een kwalificatie halen. Je kan hiervoor een opleiding volgen bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO).

Welke opleiding past bij jou?

 • Je werkt als kinderbegeleider en wilt schoolkinderen, baby's en peuters opvangen.
  • Je volgt zowel de modules voor baby's en peuters als voor buitenschoolse opvang uit de opleiding 'begeleider in de kinderopvang' en behaalt het certificaat 'begeleider in de kinderopvang'.
  • Resultaat: je kan zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang werken en je kan baby's, peuters en schoolkinderen opvangen.
 • Je werkt als kinderbegeleider en wilt baby's en peuters opvangen.
  • Je volgt 18 modules uit de opleiding 'begeleider in de kinderopvang' en behaalt het attest 'kinderbegeleider baby's en peuters'.
  • Resultaat: Je kan zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang werken en kan baby's en peuters opvangen. Als je werkt in een vergunde locatie waar baby's en peuters worden opgevangen, kan je ook schoolkinderen opvangen.
 • Jouw werkgever (bv. een gemeentebestuur) vraagt een diploma of je wilt later verder studeren in hoger (beroeps)onderwijs.
  • Je volgt naast de modules voor baby's en peuters en schoolkinderen, ook de algemeen vormende vakken uit de opleiding 'begeleider in de kinderopvang'. Je behaalt het diploma 'begeleider in de kinderopvang'.
  • Resultaat: Je hebt een diploma. Je kan schakelen naar een andere opleiding. Je kan zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang werken en je kan baby's, peuters en schoolkinderen opvangen.

Tussenkomsten in de opleidingskosten

Meer info

Adressen opleidingsinstellingen

Contacteer een CVO in je buurt of SYNTRA

Aangesloten onthaalouder (gezinsopvang)

Start je als onthaalouder zonder kwalificatie, dan moet je voor de start twee modules volgen. Eenmaal aan het werk moet je voor 1 april 2024 een kwalificatie behalen. Je kan hiervoor terecht in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO).

STAP 1: VOOR DE START

Vooraleer je kan starten, moet je twee modules volgen:
• de module ‘kennismaken met de gezinsopvang’ (20 uren)
• de module ‘werken in de kinderopvang (20 uren)

Meer weten over het aanbod.

STAP 2: AAN HET WERK

Je moet voor 1 april 2024 een kwalificatie halen.

Welke opleiding past bij jou?

 • Je werkt als kinderbegeleider en wilt schoolkinderen, baby's en peuters opvangen.
  • Je volgt zowel de modules voor baby's en peuters als voor buitenschoolse opvang uit de opleiding 'begeleider in de kinderopvang' en behaalt het certificaat 'begeleider in de kinderopvang'.
  • Resultaat: je kan zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang werken en je kan baby's, peuters en schoolkinderen opvangen.
 • Je werkt als kinderbegeleider en wilt baby's en peuters opvangen.
  • Je volgt 18 modules uit de opleiding 'begeleider in de kinderopvang' en behaalt het attest 'kinderbegeleider baby's en peuters'.
  • Resultaat: Je kan zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang werken en kan baby's en peuters opvangen. In jouw gezinsopvang waar je baby's en peuters opvangt, kan je ook schoolkinderen opvangen.
 • Jouw werkgever (bv. een gemeentebestuur) vraagt een diploma of je wilt later verder studeren in hoger (beroeps)onderwijs.
  • Je volgt naast de modules voor baby's en peuters en schoolkinderen, ook de algemeen vormende vakken uit de opleiding 'begeleider in de kinderopvang'. Je behaalt het diploma 'begeleider in de kinderopvang'.
  • Resultaat: Je hebt een diploma. Je kan schakelen naar een andere opleiding. Je kan zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang werken en je kan baby's, peuters en schoolkinderen opvangen.

Tussenkomsten in de opleidingskosten

Meer info

Adressen opleidingsintellingen

Contacteer een CVO in je buurt of SYNTRA


Zelfstandige onthaalouder (gezinsopvang)

Een zelfstandige onthaalouder is zowel verantwoordelijke als kinderbegeleider. 

Een zelfstandige onthaalouder die gestart is vanaf 1 april 2015 moet dadelijk gekwalificeerd zijn als ‘verantwoordelijke voor maximum 18 opvangplaatsen’.
Vooraleer je start, moet je de module ‘kennismaken met de gezinsopvang’ (20 uren) volgen. 

Meer weten over het aanbod.

Elke niet gekwalificeerde verantwoordelijke die voor 1 april 2015 gestart is, moet voor 1 april 2020 een kwalificatie hebben.

 • Je werkt als verantwoordelijke van max. 18 plaatsen met zowel baby’s en peuters als schoolkinderen.
  • Je volgt zowel de modules voor baby’s en peuters als voor buitenschoolse opvang uit de opleiding ‘begeleider in de kinderopvang’ en behaalt het certificaat begeleider in de kinderopvang.
  • Resultaat? Je kan zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang werken als verantwoordelijke (max 18 plaatsen) en als kinderbegeleider. Je kan baby’s, peuters en schoolkinderen opvangen.
 • Je werkt als verantwoordelijke in een opvang van max. 18 plaatsen met enkel baby’s en peuters.
  • Je volgt 18 modules uit de opleiding ‘begeleider in de kinderopvang’ en behaalt het attest ‘kinderbegeleider baby’s en peuters’.
  • Resultaat? Je kan zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang werken als verantwoordelijke (max 18 plaatsen) en als kinderbegeleider. Je kan baby’s en peuters opvangen. In jouw gezinsopvang waar je baby's en peuters opvangt, kan je ook schoolkinderen opvangen.
 • Je wilt eventueel later verder studeren in hoger (beroeps)onderwijs.
  • Je volgt naast de modules voor baby’s, peuters en schoolkinderen ook de algemeen vormende vakken uit de opleiding ‘begeleider in de kinderopvang’. Je behaalt het diploma ‘begeleider in de kinderopvang’.
  • Resultaat? Je hebt een diploma. Je kan schakelen naar een andere opleiding. Je kan zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang werken als verantwoordelijke (max 18 plaatsen) en als kinderbegeleider. Je kan baby’s, peuters en schoolkinderen opvangen.

Tussenkomsten in de opleidingskosten

Meer info

Adressen opleidingsinstellingen

Ga na welke opleiding het best past en contacteer een CVO in je buurt of Syntra.

Verantwoordelijke voor maximum 18 opvangplaatsen

Een verantwoordelijke die gestart is vanaf 1 april 2015 moet dadelijk gekwalificeerd zijn.

Elke niet gekwalificeerde verantwoordelijke die voor 1 april 2015 gestart is, moet voor 1 april 2020 een kwalificatie hebben. Ga na welke opleiding het best bij je past en contacteer:

 • Je werkt als verantwoordelijke van max. 18 plaatsen met zowel baby’s en peuters als schoolkinderen.
  • Je volgt zowel de modules voor baby’s en peuters als voor buitenschoolse opvang uit de opleiding ‘begeleider in de kinderopvang’ en behaalt het certificaat begeleider in de kinderopvang.
  • Resultaat? Je kan zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang werken als verantwoordelijke (max 18 plaatsen) en als kinderbegeleider. Je kan baby’s, peuters en schoolkinderen opvangen
 • Je werkt als verantwoordelijke in een opvang van max. 18 plaatsen met enkel baby’s en peuters.
  • Je volgt 18 modules uit de opleiding ‘begeleider in de kinderopvang’ en behaalt het attest ‘kinderbegeleider baby’s en peuters’.
  • Resultaat? Je kan zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang werken als verantwoordelijke (max 18 plaatsen) en als kinderbegeleider. Je kan baby’s en peuters opvangen. In de groepsopvang waar ook baby's en peuters opvangen worden, kan je ook schoolkinderen opvangen.
 • Je werkgever vraagt een diploma of je wilt eventueel later verder studeren in hoger (beroeps)onderwijs.
  • Je volgt naast de modules voor baby’s, peuters en schoolkinderen ook de algemeen vormende vakken uit de opleiding ‘begeleider in de kinderopvang’. Je behaalt het diploma ‘begeleider in de kinderopvang’.
  • Resultaat? Je hebt een diploma. Je kan schakelen naar een andere opleiding. Je kan zowel in de groepsopvang als in de gezinsopvang werken als verantwoordelijke (max 18 plaatsen) en als kinderbegeleider. Je kan baby’s, peuters en schoolkinderen opvangen.

Tussenkomsten in de opleidingskosten

Meer info

Adressen opleidingsinstellingen

Contacteer een CVO in je buurt of Syntra.

Verantwoordelijke vanaf 19 opvangplaatsen

Een verantwoordelijke die gestart is vanaf 1 april 2015 moet dadelijk gekwalificeerd zijn.

Elke niet gekwalificeerde verantwoordelijke die voor 1 april 2015 gestart is, moet voor 1 april 2020 een kwalificatie hebben. 

Wat moet je doen?

Je behaalt pdf een bachelordiploma dat in aanmerking komt . Je kan dan zowel in groepsopvang als in de gezinsopvang werken als verantwoordelijke (vanaf 19 plaatsen) en als kinderbegeleider. Je kan baby's, peuters en schoolkinderen opvangen. 

Heb je al een pedagogische vooropleiding, een bachelor- of een masterdiploma, of al een aantal jaren ervaring als kinderbegeleider?

Je komt eventueel in aanmerking voor een verkort traject ‘bachelor pedagogie van het jonge kind’.

Tussenkomsten in de opleidingskosten

Meer info

Adressen

Meer info over vereiste kwalificaties en afwijkingen

EVC - Assessment kinderbegeleider baby's en peuters

Wat is EVC?

'EVC' staat voor 'Erkennen van Verworven Competenties'. Tijdens een assessment wordt nagegaan welke competenties jij beheerst.

Voor wie?

Wie niet is gekwalificeerd als kinderbegeleider baby’s en peuters en toch voldoende relevante werkervaring heeft.

Wat wordt getest?

Voor de kinderbegeleider baby's en peuters worden 15 competenties getest tijdens een assessment. Dit assessment bestaat uit twee dagen: een dag waarbij twee assessoren komen observeren in de kinderopvang en een dag waarbij je enkele proeven aflegt in  een EVC-testcentrum. Alle informatie over de beroepskwalificatie en bijhorende competenties is terug te vinden in de kwalificatiedatabank. Zoek op "kinderbegeleider baby’s en peuters".

Waarom zou je deelnemen aan een EVC-assessment?

Je krijgt zicht op wat je kent en kunt, én toont dat ook aan.
EVC biedt je meer kansen en doorgroeimogelijkheden op de arbeidsmarkt.
Door je te laten toetsen kan je vrijstellingen verwerven, een verkorte opleiding volgen of meteen een kwalificatie behalen.

Hoeveel kost het EVC-assessment?

 • Ben je ingeschreven bij VDAB als niet-werkende werkzoekende? Dan is dit assessment gratis.
 • Heb je werk? Dan kost het 120 euro. Je kan betalen met opleidingscheques. Stemt je werkgever ermee in, dan kan je op de dag van de proef opleidingsverlof nemen (enkel voor werknemers).
 • Dit bedrag wordt gehalveerd tot 60€ als je behoort tot één van de volgende vijf doelgroepen:
  • Je bent werkzoekend, als je EVC-aanvraag kadert in een traject naar werk of een gepast opleidingsaanbod vastgesteld door VDAB;
  • Je hebt een inkomen via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon (of die ten laste zijn van jou);
  • Je geniet materiële hulp in het kader van de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen;
  • Je bent inburgeraar en je hebt een inburgeringscontract ondertekend;
  • Je bent gedetineerd.

Hoe kan ik mijn ervaring laten erkennen?

1. Schrijf je in
Ik schrijf me in voor kinderbegeleider baby's en peuters.

Na je inschrijving zal VDAB of het testcentrum contact opnemen met jou.

2. Neem deel aan  het assessment

Je doorloopt de twee dagen van het assessment.

3. Na  het assessment

 • Ben je geslaagd?
  Dan ontvang je je kwalificatiebewijs . Dit heeft dezelfde waarde als wanneer je geslaagd bent voor een opleiding voor hetzelfde beroep.

 • Ben je deels geslaagd?
  Dan krijg je een bewijs van de competenties waarvoor je geslaagd bent. Dit bewijs geeft recht op vrijstellingen voor een deel van de opleiding kinderbegeleider baby’s en peuters. Je kan er ook voor kiezen om nogmaals het assessment te doorlopen.