Zwangerschap en gezondheid


Beroepsziekten

 • Kan je bewijzen dat je een infectie of infectieziekte hebt opgelopen tijdens het uitoefenen van je beroep, dan wordt dit beschouwd als een beroepsziekte. (Dit geldt niet voor zelfstandigen.)
 • Er bestaat een lijst van erkende beroepsziekten. 
 • Een ziekte die niet op de lijst voorkomt, kan ook een beroepsziekte zijn, als je het verband tussen de ziekte en je beroep kan bewijzen. 
 • Om van een beroepsziekte te kunnen spreken, moet je langer dan 15 dagen door de ziekte arbeidsongeschikt zijn.

Gezinsopvang met eigen statuut (aangesloten onthaalouders)

 • Kinderbegeleiders met eigen statuut (de vroegere aangesloten onthaalouders) contacteren best hun behandelend arts. Zij kunnen een beroep doen op het Fonds voor Beroepsziekten.
 • Je kan je als kinderbegeleider met een eigen statuut laten vaccineren tegen hepatitis B (of tegen hepatitis A en B) en de kosten daarvan terugvorderen bij het Fonds voor Beroepsziekten.
 • Als je een beroepsziekte zou hebben, kan je een beroep doen op een vergoeding van het Fonds voor Beroepsziekten. 

Werknemers

 • Voor alle werknemers in de kinderopvang geldt de Codex over het welzijn op het werk. 
 • Bij een infectie of infectieziekte die kan worden toegeschreven aan je werk in de kinderopvang, moet je onmiddellijk de arbeidsgeneesheer waarschuwen. Is er sprake van een beroepsziekte, dan kan je aanspraak maken op een vergoeding.
 • Je kan je als werknemer in de kinderopvang laten vaccineren tegen hepatitis B (of tegen hepatitis A en B) en de kosten daarvan terugvorderen bij het Fonds voor Beroepsziekten.

Zelfstandigen

 • Voor zelfstandigen bestaat er geen regeling rond beroepsziekten.
 • Als zelfstandige kan je geen beroep doen op een terugbetaling van vaccinaties 
 • Zelfstandigen kunnen met al hun vragen rond ziekte en werk terecht bij hun behandelend arts.

Zwangerschap

Zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden en in de kinderopvang werken, kunnen best contact opnemen met hun behandelend arts of met de arbeidsgeneeskundige dienst.
Meer info vind je hier.