Procedures en formulieren


Tips bij het openen van de formulieren en jaarregistraties

Bekijk deze pdf tips .

Baby's en peuters: beheer en organisatie

Baby's en peuters: vergunning

Hieronder vind je de procedures en formulieren rond het thema vergunning.

Je vergunning aanvragen

Je startdatum melden

Je vergunning wijzigen

Je vergunning stopzetten

Verhuizing

Infrastructuur

Personen in de opvang

Veiligheid en gezondheid

Opvolging van toezicht door Kind en Gezin en door Zorginspectie

Baby's en peuters: subsidies

Hieronder vind je de procedures en formulieren rond het thema subsidies.

Subsidiebelofte

Subsidietoekenning

Subsidies wijzigen of stopzetten

Voorschotten

  • Aanvraag bijkomende voorschotten voor subsidies inkomenstarief

Financiële compensatie


Inclusieve opvang

FCUD

Financieel verslag

Bezwaar

  • Bezwaar aantekenen tegen een beslissing van Kind en Gezin

Gemachtigde personen attesten inkomenstarief

Aanvragen en wijzigen van gemachtigde personen voor de attesten inkomenstarief

Werkgevers