Procedures en formulieren


Tips bij het openen van de formulieren en jaarregistraties

Bekijk deze pdf tips.

Baby's en peuters: beheer en organisatie

Baby's en peuters: vergunning

Hieronder vind je de procedures en formulieren rond het thema vergunning.

Je vergunning aanvragen

Je startdatum melden

Je vergunning wijzigen

Je vergunning stopzetten

Verhuizing

Infrastructuur

Personen in de opvang

Veiligheid en gezondheid

Opvolging van toezicht door Kind en Gezin en door Zorginspectie

Baby's en peuters: subsidies

Hieronder vind je de procedures en formulieren rond het thema subsidies.

Basissubsidie voor nieuwe plaatsen met vrije prijs

Subsidiebelofte verlengen

Subsidietoekenning

  • Aanvraag van een subsidietoekenning bij wijziging van organisator
  • Aanvraag subsidies pools gezinsopvang

Subsidies wijzigen of stopzetten

Voorschotten

  • Aanvraag bijkomende voorschotten voor subsidies inkomenstarief

Inkomenstarief aanwezigheidsregistraties

Je vindt info over het doorgeven van de opvangprestaties in de brochure inkomenstarief.

IKT-mix

Inclusieve opvang

FCUD

Financieel verslag

Baby's en peuters: jaarregistraties

Bezwaar

  • Bezwaar aantekenen tegen een beslissing van Kind en Gezin

Gemachtigde personen attesten inkomenstarief

Aanvragen en wijzigen van gemachtigde personen voor de attesten inkomenstarief

Werkgevers