Afwijkingen voor de regelgeving of aanbevelingen

Vergunning, erkenning of het attest van toezicht 

Als de regelgeving over kinderopvang niet wordt nageleefd, dan kan Kind en Gezin de vergunning, de erkenning of het attest van toezicht van de opvang intrekken.

Naast de voorwaarden die in de regelgeving staan, geeft Kind en Gezin ook heel wat aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke informatie. Omdat aanbevelingen niet letterlijk in de regelgeving opgenomen zijn, kan Kind en Gezin ze niet afdwingen. De opvang beslist zelf of ze de aanbevelingen volgt of niet. Misschien kies je voor een goed overwogen alternatief dat hetzelfde resultaat heeft. 

Hou hierbij rekening met aansprakelijkheid. Als er in de opvang een fout wordt gemaakt waardoor iemand schade lijdt, dan kan een rechter de opvang aansprakelijk stellen.