Privacy

Vanaf 25 mei 2018 gelden nieuwe privacyregels, ook voor de kinderopvang. Deze privacyverplichtingen zijn opgelegd door Europa. 

De Europese privacyregelgeving

Startpakket

Als organisator moet je stilstaan bij welke gegevens je bijhoudt en hoe, op welke manier je ze gebruikt en hoe je ze beschermt. Kind en Gezin werkte samen met de kinderopvangsector een startpakket uit dat je vrijblijvend kan gebruiken om aan de slag te gaan met de nieuwe regels. Pas deze instrumenten aan volgens de manier waarop je in jouw opvang met de verwerking van persoonsgegevens omgaat.