Regelgeving


Vragen over wettelijke voorwaarden?

Het referentiekader kinderopvang kan je op weg helpen. Het geeft een overzicht van de artikels die opgenomen zijn in het besluit dat de vergunningsvoorwaarden regelt, de doelstelling van elk artikel en een verwijzing naar tips en hulp. Daarnaast zijn er de documenten 'Voorbeeld van invulling' waarin je nog meer informatie vindt over hoe je de toepassing van de regelgeving zou kunnen realiseren.

Op zoek naar een formulier of een procedure?

Hier vind je de concrete procedures.

Decreet

Vergunning

Subsidies


Kinderopvangtoeslag

Coronavirus

Ondersteuning Kinderopvang

Procedures

Handhaving

Lokaal beleid

Gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten, flexibele opvangpools, lokale dienst buurtgerichte buitenschoolse opvang en aanvullende subsidie

Kwaliteitszorg

Fiscale aftrek nieuwe plaatsen werkgevers