Oproepen en beslissingen

Spring naar:

Op de hoogte blijven van nieuwe oproepen?

Oproepen


Oproep kandidaten voor Centrum Inclusieve Kinderopvang in provincie Antwerpen


Oproep subsidies 2018

Algemene info en oproep 1: basissubsidie voor bestaande plaatsen

Deze oproep richt zich tot organisatoren met bestaande vergunde plaatsen groepsopvang zonder subsidie (trap 0) die de basissubsidie (trap 1) willen aanvragen. Er is 2 miljoen euro voorzien waarmee 2571 plaatsen groepsopvang zonder subsidie kunnen omschakelen naar plaatsen met basissubsidie.


Oproep 2: basissubsidie voor nieuwe plaatsen en inkomenstarief voor bestaande en nieuwe plaatsen
Oproep KOALA (Kind- en OuderActiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding) in combinatie met kinderopvang met een plussubsidie (trap 3)

De Koala oproep gaat over een samenwerkingsverband van basisvoorzieningen voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tussen -9 maand en 3 jaar om de maatschappelijke participatie van kansarme gezinnen te verhogen.
De oproep liep tot 15 oktober 2017. Je kan geen aanvraag meer indienen!


Oproep 2017

! Voor deze oproep kan je geen aanvraag meer indienen.

Beslissingskader voor: 

Oproep proefproject 'inkomenstarief-mix' ('IKT-mix')

Via een proefproject ‘inkomenstarief-mix’ (‘IKT-mix’) wil de Vlaamse Regering de effecten van een ‘IKT-mix’ nagaan. Dit is een combinatie van plaatsen met inkomenstarief en plaatsen met vrije prijs op één kinderopvanglocatie.
10 proeflocaties kunnen van 1 april 2017 tot 1 april 2018 op verschillende manieren deze ‘IKT-mix’ toepassen. Het experiment staat open voor gezins- en groepsopvang die met inkomenstarief werkt en die onmiddellijk ruimte heeft voor extra plaatsen met vrije prijs.

Voor deze oproep kan je geen aanvraag meer indienen.Oproep Overijse 2016

Op 27 april 2016 heeft Kind en Gezin een beslissing van 18 december 2015 tot toekenning van een subsidiebelofte voor basissubsidie en subsidie voor inkomenstarief van één van de aanvragers in Overijse door omstandigheden ingetrokken.
Hierdoor zijn er opnieuw 54 subsidieerbare plaatsen basissubsidie en subsidie voor inkomenstarief beschikbaar om te verdelen in de gemeente Overijse. Kind en Gezin besliste om die reden om in de gemeente Overijse een nieuwe oproep te lanceren voor deze plaatsen. 

Meer informatie vind je hieronder. 


Beslissingen

Na een oproep vind je hier de beslissingen van Kind en Gezin.

Beslissing KOALA 'Kind- en OuderActiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding'

In 18 Vlaamse steden en gemeenten en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen er vanaf 1 maart 2018 nieuwe lokale samenwerkingsverbanden. Het gaat om een aanbod kind- en ouderactiviteiten en 513 bijkomende plaatsen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen in de kinderopvang. 


Beslissing uitbreiding 2017

Kind en Gezin besliste over de toewijzing van de bijkomende middelen die de Vlaamse Regering vrijmaakte voor de uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen: 6,2 miljoen euro voor 3617 bijkomende gesubsidieerde plaatsen voor baby’s en peuters.

pdf Meer weten


Beslissing uitbreiding 2015

De Vlaamse Regering besliste om voor kinderopvang van baby’s en peuters bijkomende middelen vrij te maken. 

  • Basissubsidie groepsopvang (trap 1): 1005 niet-gesubsidieerde plaatsen krijgen een basissubsidie en subsidiebeloftes zijn toegekend voor 338 nieuwe plaatsen met basissubsidie.

  • Subsidie inkomenstarief (trap 2): 364 plaatsen worden omgeschakeld naar subsidie inkomenstarief en subsidiebeloftes zijn toegekend voor 471 nieuwe plaatsen met subsidie inkomenstarief.

  • Plussubsidie (trap 3): 1235 bestaande plaatsen met subsidie inkomenstarief worden omgeschakeld naar subsidieerbare plaatsen met plussubsidie.

  • pdf Vlaanderen
  • pdf Antwerpen
  • pdf Brussel
  • pdf Gent

Deze beslissingen gebeurde op basis van deze informatie:Toewijzing 90 nieuwe plaatsen groepsopvang met inkomenstarief in Limburg

In uitvoering van het Strategisch Actie-programma Limburg in het Kwadraat 2013-2019 (SALK), keurde de Vlaamse Regering de overeenkomst goed tussen de Vlaamse Gemeenschap, Kind en Gezin en de provincie Limburg om kinderopvangplaatsen in de provincie Limburg te subsidiëren ter ondersteuning van de tewerkstelling en preventie van kinderarmoede.

De provincie Limburg wil met de SALK-middelen 210 extra inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen creëren voor een totaal bedrag van 2,8 miljoen euro. De middelen worden ingezet in 2 fases. 

  • Bij een eerste oproep in het voorjaar van 2014 werden reeds 120 kinderopvangplaatsen met inkomenstarief in de groepsopvang toegekend.

  • Op 29 september 2014 werd een tweede oproep gedaan waarbij er mogelijkheid was tot uitbreiding met 90 bijkomende kinderopvangplaatsen met inkomenstarief in de groepsopvang. Kind en Gezin en de Provincie Limburg besliste recent over de toewijzing van deze 90 bijkomende plaatsen met SALK-middelen. De beslissingen over de toekenning van deze plaatsen vind je pdf hier .

  • De toewijzing gebeurde op basis van pdf deze oproep .