Oproepen en beslissingen


Op de hoogte blijven van nieuwe oproepen?

Oproep bijkomende plaatsen met subsidie inkomenstarief 2021-2024

Oproep 2020 omschakeling van bestaande plaatsen naar subsidie inkomenstarief

Info meerjarenplanning 2020-2024

Info 3 februari 2021: voorbereiding op de oproep

Info 20 oktober 2020

Beslissingen 2021 omschakeling van bestaande plaatsen naar subsidie inkomenstarief

Beslissingen plussubsidie - 2018

Deze beslissingen werden genomen op basis van deze informatie:

Beslissingen subsidie dringende kinderopvangplaatsen groepsopvang - 2018

Deze beslissingen werden genomen op basis van deze informatie:

Beslissingen subsidie ruimere openingsmomenten groepsopvang - 2018

Deze beslissingen werden genomen op basis van deze informatie:

Beslissingen project werknemersstatuut kinderbegeleider gezinsopvang - 2018

Deze beslissingen werden genomen op basis van deze informatie:

Beslissingen subsidies inkomenstarief gezinsopvang voor subsidiegroepen met een hoge bezetting - 2018

Deze beslissingen werden genomen op basis van deze informatie:

Beslissingen basissubsidie voor bestaande plaatsen gezinsopvang - 2018

pdf Beslissingen  

De beslissingen werden genomen op basis van deze informatie:

Beslissingen basissubsidie voor nieuwe plaatsen en inkomenstarief voor bestaande en nieuwe plaatsen - 2018

pdf Beslissingen

De beslissingen werden genomen op basis van deze informatie:

Beslissing basissubsidie voor bestaande plaatsen groepsopvang - 2018

De beslissingen werden genomen op basis van deze informatie:

Beslissingen KOALA 'Kind- en OuderActiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding' -2018

In 18 Vlaamse steden en gemeenten en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen er vanaf 1 maart 2018 nieuwe lokale samenwerkingsverbanden. Het gaat om een aanbod kind- en ouderactiviteiten en 513 bijkomende plaatsen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen in de kinderopvang. 

Deze beslissingen werden genomen op basis van deze informatie.

Beslissingen uitbreiding 2017

Kind en Gezin besliste over de toewijzing van de bijkomende middelen die de Vlaamse Regering vrijmaakte voor de uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen: 6,2 miljoen euro voor 3617 bijkomende gesubsidieerde plaatsen voor baby’s en peuters.

pdf Meer weten

Deze beslissingen werden genomen op basis van deze informatie.


pdf Oproep kandidaten voor basissubsidie (trap 1) en voor subsidie inkomenstarief (trap 2)

pdf Oproep voor Kuurne, Lille, Sint-Truiden en Temse

Beslissingskader voor:

Info voor het lokaal bestuur

Beslissingen uitbreiding 2015

De Vlaamse Regering besliste om voor kinderopvang van baby’s en peuters bijkomende middelen vrij te maken. 

  • Basissubsidie groepsopvang (trap 1): 1005 niet-gesubsidieerde plaatsen krijgen een basissubsidie en subsidiebeloftes zijn toegekend voor 338 nieuwe plaatsen met basissubsidie.

  • Subsidie inkomenstarief (trap 2): 364 plaatsen worden omgeschakeld naar subsidie inkomenstarief en subsidiebeloftes zijn toegekend voor 471 nieuwe plaatsen met subsidie inkomenstarief.

  • Plussubsidie (trap 3): 1235 bestaande plaatsen met subsidie inkomenstarief worden omgeschakeld naar subsidieerbare plaatsen met plussubsidie.

  • pdf Vlaanderen
  • pdf Antwerpen
  • pdf Brussel
  • pdf Gent

Deze beslissingen werden genomen op basis van deze informatie:

Toewijzing 90 nieuwe plaatsen groepsopvang met inkomenstarief in Limburg

In uitvoering van het Strategisch Actie-programma Limburg in het Kwadraat 2013-2019 (SALK), keurde de Vlaamse Regering de overeenkomst goed tussen de Vlaamse Gemeenschap, Kind en Gezin en de provincie Limburg om kinderopvangplaatsen in de provincie Limburg te subsidiëren ter ondersteuning van de tewerkstelling en preventie van kinderarmoede.

De provincie Limburg wil met de SALK-middelen 210 extra inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen creëren voor een totaal bedrag van 2,8 miljoen euro. De middelen worden ingezet in 2 fases. 

  • Bij een eerste oproep in het voorjaar van 2014 werden reeds 120 kinderopvangplaatsen met inkomenstarief in de groepsopvang toegekend.

  • Op 29 september 2014 werd een tweede oproep gedaan waarbij er mogelijkheid was tot uitbreiding met 90 bijkomende kinderopvangplaatsen met inkomenstarief in de groepsopvang. Kind en Gezin en de Provincie Limburg besliste recent over de toewijzing van deze 90 bijkomende plaatsen met SALK-middelen. De beslissingen over de toekenning van deze plaatsen vind je pdf hier .

  • De toewijzing gebeurde op basis van pdf deze oproep .