Subsidies en financieel


Brochure subsidies

Welke subsidies kan je van Kind en Gezin ontvangen? Wat zijn de voorwaarden? Hoe kan je subsidies aanvragen?... Lees het in de pdf brochure subsidies .


Goed om te weten: je hebt niet automatisch recht op subsidies. Als de Vlaamse regering budget vrijgeeft doen we een oproep op de website, maar ook via de nieuwsbrief Kinderopvang.

Overgangsmaatregelen

Financiële haalbaarheid

Met het werkinstrument 'Startkompas zelfstandige kinderopvang' kan je de financiële en organisatorische haalbaarheid van je project inschatten.

Subsidiegids kinderopvang

De Subsidiegids voor kinderopvang van Agentschap innoveren en ondernemen geeft een overzicht van de subsidiemogelijkheden, tewerkstellingsmaatregelen en financieringsmogelijkheden.