Belastingen

Spring naar:

Opvang

Info over belastingen voor de opvang

Personenbelasting of vennootschapsbelasting

Naargelang de aard van je onderneming (een eenmanszaak, een vennootschap, een VZW, enz.) wordt het stelsel van de personenbelasting of de vennootschapsbelasting toegepast:

 • Natuurlijke personen betalen personenbelasting.

 • Vennootschappen betalen (de gunstigere) vennootschapsbelasting.

 • VZW's kunnen, naargelang de aard van de activiteit, zowel onder het stelsel van de personenbelasting als onder dat van de vennootschapsbelasting vallen.

Kostenforfait of werkelijke beroepskosten

Vennootschap of vzw

Je belastbaar inkomen ontstaat na aftrek van je kosten van je bruto-inkomen. Als je georganiseerd bent als vennootschap of vzw, kan je geen kostenforfait toepassen. Je bent verplicht om je werkelijke beroepskosten af te trekken en deze aan te tonen met de nodige bewijsstukken.

Natuurlijke persoon of feitelijke vereniging

Ben je georganiseerd als natuurlijke persoon of als feitelijke vereniging? Dan kan je het kostenforfait gebruiken.

 • Het kostenforfait is een forfaitair bedrag dat je aanvaardt als je totale beroepskost. Het wordt van je bruto-beroepsinkomsten afgetrokken om je netto-inkomsten te berekenen.

 • Het volledige kostenforfait bedraagt 17,5 euro per dag per kind. Dit bedrag wordt niet opgesplitst voor halve dagen of een aantal uren.

 • Het forfait omvat alle beroepskosten, behalve de eventuele bijdragen voor het sociaal statuut van zelfstandigen.

 • Is de prijs die jij aan ouders vraagt lager dan 17,5 euro, dan mag je maximaal die prijs als kostenforfait inbrengen. Is je ouderbijdrage bijvoorbeeld 17 euro per dag per kind, dan kan je maximaal 17 euro als kostenforfait inbrengen.

Ook als je personeel tewerkstelt, kan je het kostenforfait gebruiken. Je kan als groepsopvang kiezen uit:

 • het volledige kostenforfait: 17,5 euro per dag per kind
 • een gedeeltelijk kostenforfait: 7,5 euro per dag per kind, te combineren met het bewijzen van bepaalde 'grotere' kosten

Samengevat

Bij je belastingaangifte kies je voor één van de drie manieren van aftrek van kosten:

 • kosten volledig bewijzen
 • volledig kostenforfait
 • of een combinatie van het gedeeltelijk forfait en te bewijzen kosten

Tip

Houd tijdens het jaar een overzicht van je werkelijk gemaakte kosten bij. Zo kan je voor het meest voordelige systeem kiezen. 

 • Liggen je kosten onder 17,5 euro per dag per kind, dan kies je het beste voor het kostenforfait. 

 • Liggen je kosten heel wat hoger dan het forfait, dan ga je voor het bewijzen van je werkelijke beroepskosten. 

 • Er zijn organisatoren bij wie de kosten af en toe hoger uitvallen dan 17,5 euro en die toch voor het kostenforfait kiezen, omdat het hen administratieve werkdruk bespaart.

Subsidies

De subsidies van Kind en Gezin zijn belastbaar.

Aanvullende en provinciebelastingen

 • Zelfstandigen en vennootschappen betalen naast directe belastingen ook aanvullende belastingen (gemeentebelasting, provinciebelasting, aanvullende crisisbijdrage, milieuheffing, enz.).

 • Per provincie gelden er andere reglementen en procedures voor de provinciebelastingen. Hiervoor neem je best contact op met de dienst belastingen van jouw provincie.

Meer weten

Ouders

Ouders kunnen de kosten voor kinderopvang inbrengen in hun belastingen. Elk jaar bezorg je hen hiervoor een fiscaal attest.

Werkgevers

Bedrijven en zelfstandigen kunnen hun uitgaven voor kinderopvang in groepsopvang onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekken. Meer weten