Berekening van je subsidies


Brochure subsidieberekening baby's en peuters

Hoe berekent en betaalt Kind en Gezin de subsidies voor opvang van baby's en peuters? Meer informatie vind je in de pdf brochure.

Berekeningsmodules saldo 2016 - raming 2017

Subsidies

Bereken hoeveel subsidies je ongeveer van Kind en Gezin zal ontvangen voor 2017. De simulaties zijn gemaakt op basis van subsidiebedragen op 1 januari. Als een bedrag in dat jaar wijzigt, dan zullen de effectieve subsidies iets hoger zijn.
Saldo

Bereken wat je saldo is dat je na afloop van het jaar van Kind en Gezin zal ontvangen.
Prestaties

Bereken hoeveel prestaties Kind en Gezin je (maximaal) zal betalen, wat je bezettingspercentage en je prestatiepercentage is.

Berekeningsmodules saldo 2017 - raming 2018

Subsidies 

Bereken hoeveel subsidies je ongeveer van Kind en Gezin zal ontvangen voor 2018. De simulaties zijn gemaakt op basis van subsidiebedragen op 1 januari. Als een bedrag in dat jaar wijzigt, dan zullen de effectieve subsidies iets hoger zijn. 
Saldo 

Bereken wat je saldo is dat je na afloop van het jaar van Kind en Gezin zal ontvangen.
Prestaties

Bereken hoeveel prestaties Kind en Gezin je (maximaal) zal betalen, wat je bezettingspercentage en je prestatiepercentage is.

Berekeningsmodules saldo 2018 - raming 2019

Subsidies

Bereken hoeveel subsidies je ongeveer van Kind en Gezin zal ontvangen voor 2018. De simulaties zijn gemaakt op basis van subsidiebedragen op 1 januari. Als een bedrag in dat jaar wijzigt, dan zullen de effectieve subsidies iets hoger zijn.

Saldo

Bereken wat je saldo is dat je na afloop van het jaar van Kind en Gezin zal ontvangen.

Prestaties

Bereken hoeveel prestaties Kind en Gezin je (maximaal) zal betalen, wat je bezettingspercentage en je prestatiepercentage is.