FCUD

FCUD (Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten) verleende subsidies voor:

  • buitenschoolse opvang van kinderen van 2,5 tot 12 jaar
  • opvang van zieke kinderen van 0 tot 12 jaar aan huis
  • flexibele opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar gerelateerd aan de werksituatie van de ouder
  • urgentie opvang van kinderen van 0 tot 3 jaar voor 3 mogelijke situaties van de werkzoekende ouder: sollicitatie, beroepsopleiding en herintreden in het beroepsleven (ten hoogste 6 maanden)
  • gemengde projecten
  • regionale coördinatie

Wat?
Vanaf het werkingsjaar 2016 ontvangen de projecten die in 2014 gesubsidieerd werden door het FCUD een projectsubsidie van Kind en Gezin.

Voor wie?
Deze subsidie is toegekend aan wie in 2014 subsidies van FCUD kreeg.

Bedrag
Het subsidiebedrag is het geïndexeerde bedrag van het jaar 2014.

Regelgeving