IKT-mix


Eindrapport proefproject IKT-mix

Tussen 1 april 2017 en 1 april 2018 werd IKT-mix op 10 locaties in Vlaanderen uitgetest. In het eindrapport lees je hoe dit is verlopen, wat de conclusies waren en wat het voorstel was om hiermee aan de slag te gaan.

pdf Eindrapport proefproject IKT-mix  

Brochure IKT-mix

In deze brochure kan je lezen wie met IKT-mix kan starten en welke de voorwaarden zijn om met dit systeem te kunnen werken. Je vindt er ook een aantal veel gestelde vragen. Deze brochure zal nog verder worden aangevuld.

pdf Brochure IKT-mix  

Starten met IKT-mix voor 1 april 2020

De regelgeving bepaalt dat het vanaf 1 januari 2020 mogelijk is om binnen 1 opvanglocatie zowel plaatsen met vrije prijs als plaatsen met inkomenstarief aan te bieden.
IKT-mix vraagt heel wat aanpassingen aan de toepassingen van Kind en Gezin, zoals procedures, documenten en de brochures. Daarom stelde Kind en Gezin voor de startdatum uit te stellen naar 1 april 2020.

Ben je toch al engagementen aangegaan met gezinnen om vóór 1 april 2020 opvang met vrije prijs aan te bieden? Lees dan in deze korte brochure hoe je dat moet aanpakken.