Prijs


Je past het systeem van inkomenstarief toe

In dit systeem betalen de ouders een prijs op basis van hun inkomen. Jouw opvang krijgt hiervoor subsidies van Kind en Gezin.

Als je geen subsidies inkomenstarief hebt en je wil er aanvragen, dan moet je wachten tot er een oproep van Kind en Gezin komt om aanvragen in te dienen. Kind en Gezin doet een oproep zodra er extra budget van de Vlaamse Regering beschikbaar is. Nieuwe oproepen worden bekend gemaakt via de website en via de Nieuwsbrief Kinderopvang.

Hou er rekening mee dat niet iedere aanvrager de subsidie krijgt. De subsidies worden toegekend volgens programmatieregels die op voorhand bekend zullen zijn. Deze programmatie zijn objectieve criteria die bepalen waar, wanneer en hoeveel middelen vrijgemaakt worden. 

Meer weten over subsidies inkomenstarief

Je kiest de prijs zelf

In dit geval bepaal jij de prijs helemaal zelf. Het bepalen van je prijs is geen makkelijke opdracht, maar wel belangrijk. Als je geen subsidies krijgt, zijn de bedragen die de ouders betalen immers je belangrijkste inkomsten. De volgende zaken bepalen mee de prijs.

  • Je kostenstructuur. Hou rekening met de kosten die gedekt moeten worden.

  • Jouw doelgroep. Is je prijs afgestemd op je doelgroep? Kunnen de ouders die je aantrekt jouw prijs betalen?

  • De prijzen van de concurrentie. Als ouders uit jouw buurt een prijs verkiezen op basis van hun inkomen, en jij een vaste, hogere prijs stelt, zullen veel ouders voor de concurrent kiezen.

  • De manier waarop je factureert. Vraag je een dag- of maandprijs? Laat je de ouders vooraf betalen of niet? Regel je de betaling via domiciliëring of op een andere manier?

Alle informatie over de prijs en de betaling worden opgenomen in het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst. Meer weten