SABAM en billijke vergoeding

Niet voor de gezinsopvang onder bepaalde voorwaarden

SABAM of billijke vergoeding moet niet worden betaald door organisatoren van gezinsopvang, als het gaat om:

  • een alleenwerkende kinderbegeleider in een privéwoning

  • maximaal 2 kinderbegeleiders die samen een groep kinderen in een privéwoning opvangen en die onderling geen werkgever-werknemersverhouding hebben

  • in ruimtes die alleen toegankelijk zijn voor het personeel (vb. refter, bureau) in een opvang waar maximaal 8 voltijdse personen tewerkgesteld zijn

Meer weten