Subsidie inkomenstarief


Subsidie inkomenstarief

In deze brochure vind je uitleg over de voorwaarden voor de subsidie inkomenstarief en welke bedragen en coëfficiënten voor de berekening van inkomenstarief van toepassing zijn.

Voorrangsgroepen

In de opvang met subsidie voor inkomenstarief moet je voorrang geven aan bepaalde kinderen. 

Opvangplan en betalen van gereserveerde opvangdagen

In deze mededeling vind je meer informatie over wat de wetgeving hierover precies zegt, wat de bedoeling is en wat dit betekent.

Kind en Gezin en de leden van het Raadgevend Comité doen met deze gezamenlijke mededeling een oproep om op een evenwichtige wijze om te gaan met de ruimte die de regelgeving openlaat voor de opmaak van het opvangplan en het systeem van betalen voor gereserveerde opvangdagen. In het Raadgevend Comité zijn zowel koepels van de opvangsector als gebruikersorganisaties vertegenwoordigd.

• pdf Mededeling opvangplan en betalen van gereserveerde opvangdagen

Het filmpje hieronder geeft een aantal tips en goede voorbeelden die je kunnen helpen om het principe 'betalen voor gereserveerde dagen' vorm te geven in de praktijk.

Bezetting berekenen

Hoe bereken je de bezetting van je opvang? pdf Meer weten

Maak je berekeningen

Hoe raam je de subsidiebedragen van Kind en Gezin voor 2016? Hoe bereken je je prestaties en je saldo? Meer weten.