Transitie decreet

Uitvoering stap voor stap

Om de veranderingen voor elke betrokkene haalbaar te maken, zijn er overgangsbepalingen en afwijkingsmogelijkheden. De laatste stap wordt in 2024 gezet: dan zullen alle verantwoordelijken en kinderbegeleiders de nodige kwalificaties hebben.

Wijzigingen in de regelgeving principieel goedgekeurd 

Het decreet Kinderopvang betekende een enorme verandering en vergde van iedereen grote inspanningen. De transitie is nog steeds bezig en een aantal knelpunten treden op de voorgrond.

Kind en Gezin wil de voortgang van deze transitie goed opvolgen. We gaan na of er elementen zijn die we moeten bijsturen zodat we de doelstellingen van het decreet kunnen bereiken. Hiervoor stelden we een werkgroep samen met vertegenwoordigers van de sector, gebruikers en partners: ‘het voortgangsoverleg’. Dit leidde tot een aantal voorstellen om de uitvoeringsbesluiten te wijzigen. De Vlaamse Regering heeft het wijzigingsbesluit op 9 oktober 2015 goedgekeurd. 


Waar staat kinderopvang 2 jaar na de invoering van het decreet?