Gemandateerde voorziening

Vanaf 1 januari 2018 wordt de subsidie voor de gemandateerde voorzieningen geheroriënteerd, in overeenstemming met het beleid van de Vlaamse Regering. Om de dienstverlening en de tewerkstelling van de gemandateerde voorzieningen te behouden, zal Kind en Gezin de Vlaamse Regering een aantal mogelijkheden voorstellen. pdf Meer weten


Regeling lokale diensteneconomie