Gemelde opvang


Opvang die een vergunning nodig heeft

Wanneer je beroepsmatig en tegen betaling baby’s of peuters opvangt, zal je een vergunning moeten hebben. Louter gemelde opvang is dan niet meer mogelijk.

Wat is beroepsmatige opvang?

 • Het opvoeden, bijdragen aan de ontwikkeling en het verzorgen van kinderen door personen die dat als beroep en tegen betaling doen.
 • Wat in de praktijk gebeurt is hiervoor doorslaggevend, niet de naam die men aan zijn activiteit geeft.

Wat is betaalde kinderopvang? 

Kinderopvang impliceert dat er voor betaald wordt. Dus ook voor: 

 • een werkgever die aan zijn werknemer gratis kinderopvang aanbiedt, want de werkgever betaalt hiervoor.
 • een individueel verminderd inkomenstarief of (zeer uitzonderlijk) gratis kinderopvang, want de organisator van kinderopvang of een derde (bv. de Vlaamse overheid, een OCMW) betaalt hiervoor.

Meer weten over de vergunningsvoorwaarden

Opvang die geen vergunning nodig heeft

Er zal geen vergunning van Kind en Gezin nodig zijn voor:

 • buitenschoolse opvang (= opvang van schoolkinderen)
  • De buitenschoolse opvang moet zich wel bij Kind en Gezin melden
 • opvang die niet beroepsmatig of tegen betaling gebeurt
 • integrale jeugdhulp
 • het bieden van medische zorg of exclusieve zorg aan kinderen met een handicap
 • het passen op kinderen van klanten of bezoekers

Ook voor deze opvang is geen vergunning nodig. Het is geen beroepsmatige kinderopvang:

 • De opvoeding, bijdrage aan de ontwikkeling en verzorging van het kind door de ouder(s) of door diegene(n) die de ouderlijke taak op zich nemen (pleeggezinnen, voogden,...).
 • de opvang die men informeel en vrijwillig regelt om elkaar te helpen. Bijvoorbeeld: gezinnen die beurtelings elkaars kinderen opvangen, vrijwillige hulp van buren of kennissen, opvang door grootouders. In deze situaties geldt de maximale verantwoordelijkheid van de ouder en diegene die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.
 • iemand die af en toe buurkindjes opvangt, en daar een beperkte kostenvergoeding voor ontvangt, maar zich hiertoe duidelijk niet beroepsmatig organiseert.