Opvang aan huis

Opvang aan huis is de opvang van kinderen in hun eigen gezinswoning. Dit kan op verschillende manieren georganiseerd zijn:

  • door een individuele persoon
  • door een professionele organisatie die tegen betaling begeleiders uitstuurt

Wel

De thuisopvang van zieke kinderen valt hieronder als het om de opvang gaat waarvoor geen gezondheidszorgen nodig zijn. Gezondheidszorgen kunnen niet van een kinderopvangvoorziening worden verwacht.

Niet

  • Indien er voor opvang aan huis gezondheidszorgen worden verstrekt, dan is niet meer het decreet Kinderopvang van toepassing, maar de federale wetgeving over de zorgkundige. 
  • 'Opvang’ door een babysit, een huisbediende of een werknemer van het gezin worden niet als opvang aan huis beschouwd.

Stand van zaken

De besluiten die het decreet voor de opvang aan huis moeten uitvoeren, zijn nog niet direct gepland. Zolang deze uitvoeringsbesluiten er niet zijn, is het decreet voor de gezinsopvang nog niet van toepassing.