Van kinderopvang naar kleuterschool: een warme overgang


Samenwerking kinderopvang en kleuterschool

In Vlaanderen is er een duidelijke scheiding tussen kinderopvang en kleuteronderwijs. Voor jonge kleuters is de overgang van kinderopvang naar de kleuterklas een heel ingrijpende gebeurtenis.  

Om die overgang vlotter te laten verlopen zetten de kinderopvang en kleuterschool in op een sterkere samenwerking en afstemming. 

Inspiratie voor een vlotte overgang: 

Kinderopvang en kleuterklas integreren?

Sommige organisatoren willen een stap verder gaan dan samenwerken en willen kinderopvang en de onthaalklas van de kleuterschool integreren in één werking. 

Overweeg je dit maar heb je vragen over de regelgeving in het kader van jouw project?   

Neem best vooraf contact op:

Opgroeien en Onderwijs lanceren een oproep om praktijken aan te zetten tot de ontwikkeling van een geïntegreerd aanbod opvang-onderwijs voor kinderen van 0-6 jaar. Meer info op de minisite 'Doorgaande Lijn'

Wil je bouwen, verbouwen of je infrastructuur delen?

  • Overweeg je om een gebouw te bouwen dat zowel kinderopvang als onderwijsvoorzieningen huisvest (gecombineerde infrastructuur)?  
  • Wil je bouwen of verbouwen en het openstellen voor derden (multi-inzetbare infrastructuur)?  
  • Wil je je gebouw zo ontwerpen dat het later eenvoudig van functie kan veranderen en ben je op zoek naar de juiste normen en procedures (aanpasbare infrastructuur)?  
Dan kan je je project voorleggen aan het Forum Multifunctionele Infrastructuur Zorg en Onderwijs of aan de Commissie Multifunctionele Infrastructuur. 

Meer info: Multifunctioneel bouwen