Crisisprocedure


Leermodule crisis en grensoverschrijdend gedrag

Psychosociale ondersteuning


Een nucleair ongeval

Beperk de gevolgen door een goede voorbereiding: op deze webpagina vind je hoe. Eerste belangrijkste maatregel is binnen blijven met ramen en deuren gesloten! Denk ook na over je crisiscommunicatie in dit geval. Info over geneesmiddelenbeleid en jodiumtabletten

Crisisprocedure

Iedereen kan geconfronteerd worden met een crisis: een baby sterft in zijn slaap, een kind loopt weg, er breekt brand uit,… Een crisis komt onverwacht en is stresserend. Met een crisisprocedure kan je efficiënter handelen, want je hebt op voorhand nagedacht hoe je gepast kan handelen.

Je moet een crisisprocedure hebben. Deze procedure legt de opeenvolgende stappen en de manier van communiceren vast die je moet volgen in geval van crisis. In dit stappenplan leg je duidelijk uit wat er van ieder verwacht wordt bij elke stap van de procedure. Je duidt minstens één persoon aan op wie een beroep kan worden gedaan.

Maak goede afspraken
 • Gezinsopvang 
  • Denk dan na wie je altijd kan bijstaan in nood. Wie is snel aanwezig en kan helpen? 
  • Duid een persoon (of meerdere personen) aan die je zal bijstaan in geval van nood. 
  • Wat bij afwezigheid van deze persoon? 
  • Breng deze perso(o)n(en) hiervan op de hoogte en zorg dat deze perso(o)n(en) je crisisprocedures kent. 
 • Groepsopvang 
  • Zijn er duidelijke afspraken gemaakt over wie wat doet? 
  • Wordt er een crisisteam samengesteld? 
  • Wie coördineert? Hoe wordt deze persoon op de hoogte gebracht? 
  • Wie maakt de afspraken met het organiserend bestuur? 
  • Zorg dat iedereen zijn rol duidelijk is en dat deze personen onmiddellijk beschikbaar zijn
 • Verzekeringen 
  • Bekijk met je verzekeringsagent de mogelijkheden om je tegen inkomensverlies of extra kosten te verzekeren. Bijvoorbeeld: 
   • Is je inkomen gewaarborgd wanneer je door een crisis tijdelijk moet sluiten? Is dit voorzien in je eventuele verzekering 'gewaarborgd inkomen' of is hierover een extra clausule in je polis nodig?
   • Is er een tussenkomst van de verzekering bij psychosociale hulpverlening?

Werk procedures uit voor verschillende situaties

Het is goed om procedures uit te werken voor deze situaties:

 • een crisissituatie waarbij evacuatie nodig is (bv. brand)
 • een crisissituatie waarbij reanimatie nodig kan zijn (bv. een kind heeft stuipen)
 • een crisissituatie waarbij reanimatie en evacuatie niet nodig is (bv. een kind is verdwenen)

Denk goed na wanneer en in welk geval welke stappen uit de procedure van toepassing zijn.

Oefen de crisisprocedures regelmatig samen met alle betrokkenen (het team, de kinderen, personen die bijstaan in nood, ...). Leer nieuwe medewerkers de procedure meteen kennen. Op die manier heb je een houvast in een crisissituatie.

Evalueer de procedure regelmatig en zorg ervoor dat de procedure up-to-date blijft. Evalueer de procedures binnen een cyclus van 5 jaar.

Melding verplicht

Melding verplicht
Je moet elke ernstige crisis zo snel mogelijk aan Kind en Gezin melden.

 • Wel melden
  • Ernstige feiten en ernstige ongevallen. De fysieke of psychische integriteit van een kind / de kinderen tijdens de kinderopvang is effectief in gevaar. 
  • Voorbeelden: een ernstig lichamelijk letsel, een overlijden, een grootschalige voedselvergiftiging, overmacht zoals brand, ontploffingsgevaar of een gifwolk, een ontvoering, een kind dat ongezien wegloopt uit de opvang, …
 • Niet melden
  • Kleine, alledaagse ongelukjes waarbij een kind een minimaal letsel oploopt en waarvoor je een verklaring kan geven. De fysieke of psychische integriteit van een kind / de kinderen tijdens de kinderopvang is niet in gevaar.
  • Voorbeelden: een schaafwond, een buil, een blauwe plek, een pijnlijke enkel, een gekwetste vinger, ... 
 • Twijfel of iets wel of niet gemeld moet worden? 
  • Contacteer je klantenbeheerder. 
 • Hoe melden? 
  • Van maandag tot vrijdag tijdens de kantooruren bij je klantenbeheerder van Kind en Gezin. 
  • In nood van maandag tot vrijdag tussen 8 en 9 uur en van 16 tot 20 uur bij de Kind en Gezin-Lijn (078 150 100). 
 • De aanpak van Kind en Gezin 
  Hier lees je hoe Kind en Gezin de melding aanpakt.

Informatie voor noodsituaties

Vul de lijst met word noodnummers in en hang het zichtbaar op, op verschillende plaatsen in de opvang.

Denk op voorhand ook na over de boodschap die je wil brengen aan nooddiensten en vul dit ook aan op het document met de noodnummers.
 
Waar moet je rekening mee houden?

Hoe communiceren

In pdf deze tekst vind je enkele tips over communiceren bij een crisis.

Filmpjes over communiceren bij crisis

 • Algemene tips
 • Communiceren met de direct betrokkenen
 • Communiceren met de indirect betrokkenen
 • Communiceren met de media

Deze inhoud is ook van toepassing op grensoverschrijdend gedrag.