Veiligheid en gezondheid

Infomap Kinderopvang: hoofdstuk veiligheid

In het hoofdstuk pdf Veiligheid (4MB) vind je allerlei info over de veiligheid in jouw opvang. Je leest er hoe je risico’s kan ontdekken en verhelpen, tips over veilig slapen, de crisisprocedure en grensoverschrijdend gedrag, …

Wij ondersteunen borstvoeding in de kinderopvang

Borstvoeding ondersteunen vraagt de nodige kennis en ervaring. Om te groeien naar een borstvoedingsvriendelijk beleid stellen we een aantal acties voor.

Buiten spelen is leuk, goed én gezond. Met de #buitenbabys wil Kind en Gezin zowel ouders als kinderopvang daarvan bewustmaken!

Vragen over wettelijke voorwaarden?

Het referentiekader kinderopvang kan je op weg helpen. Het geeft een overzicht van de artikels die opgenomen zijn in het besluit dat de vergunningsvoorwaarden regelt, de doelstelling van elk artikel en een verwijzing naar tips en hulp. Daarnaast zijn er de documenten 'Voorbeeld van invulling' waarin je nog meer informatie vindt over hoe je de toepassing van de regelgeving zou kunnen realiseren.