Hygiëne en vaccinatie

Spring naar:

Infomap Kinderopvang: hoofdstuk Ziekte

In het hoofdstuk pdf Ziekte (2MB) vind je info en tips over:

  • voorkomen van ziektes via hygiëne: handen wassen, omgaan met hoesten, niezen en bloed, hoe reinigen, ontsmetten en verluchten en het belang van eigen spulletjes

  •  wat je moet doen als een kind ziek is

Checklist hygiëne in de opvang

Deze pdf checklist helpt je om de hygiëne in de opvang te evalueren en verbeteren.

Affiche handen wassen

Deze pdf affiche toont je de beste methode om je handen te wassen of te ontsmetten.


Dieren

Huisdieren kunnen een risico vormen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen:

  • ziektekiemen door rechtstreeks contact met het dier of uitwerpselen
  • allergische of overgevoeligheidsreacties op het voer en de omgeving van het dier

In de kinderopvang is de aanwezigheid van dieren niet expliciet verboden. De opvang voert hierrond een eigen beleid en zorgt voor een veilige en gezonde omgeving. Wel verbiedt de regelgeving over de voedselhygiëne (FAVV) de aanwezigheid van huisdieren in lokalen waar eten wordt bewaard of klaargemaakt, zowel in de gezins- als in de groepsopvang.

Kinderen vinden contact met dieren vaak leuk. Hierbij enkele tips:

  • Was erna telkens jouw handen.
  • Laat ook kinderen hun handen wassen.
  • Zorg voor aangepaste begeleiding en toezicht.
  • Laat kinderen nooit alleen met een huisdier.

Voedselhygiëne

Meer info over voedselhygiëne vind je bij 'Voeding en beweging'.