Hygiëne en vaccinatie

Spring naar:

Handige hulpmiddelen

Dieren

Huisdieren kunnen een risico vormen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen:

  • ziektekiemen door rechtstreeks contact met het dier of uitwerpselen
  • allergische of reacties op het voer of het dier
  • bijten of krabben

In de kinderopvang is de aanwezigheid van dieren niet expliciet verboden. De opvang voert een eigen beleid en zorgt voor een veilige en gezonde omgeving. Wel verbiedt de regelgeving over de voedselhygiëne (FAVV) de aanwezigheid van huisdieren in lokalen waar eten wordt bewaard of klaargemaakt, zowel in de gezins- als in de groepsopvang.

Kinderen vinden contact met dieren vaak leuk. Hierbij enkele tips:

  • Was erna telkens jouw handen.
  • Laat ook kinderen hun handen wassen.
  • Zorg voor aangepaste begeleiding en toezicht.
  • Laat kinderen nooit alleen met een huisdier.

Voedselhygiëne

Meer info over voedselhygiëne vind je bij 'Voeding en beweging'.