In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad zijn er specifieke regels.


Vergunning en subsidie

Wie is bevoegd?

Je moet een vergunning hebben als je baby’s en peuters beroepsmatig en tegen betaling opvangt. De taal van je organisatie bepaalt waar je een vergunning moet aanvragen. Het gaat over de taal die je gebruikt om de opvang te organiseren: de statuten, het huishoudelijk reglement, de arbeidsovereenkomsten, de overeenkomsten met ouders, de website, …Het gaat niet over de taal die je met de kinderen in de opvang spreekt. 

 • Instellingen: dit zijn rechtspersonen met een kinderopvanglocatie in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad Brussel. Het adres van de organisator zelf is niet bepalend.
  • Eéntalig Nederlandstalig georganiseerd: vergunning van Kind en Gezin
  • Eéntalig Franstalig georganiseerd: vergunning van ONE (l’Office de la Naissance et l’Enfance)
   • Contact: ONE, Administration subrégionale Bruxelles, Rue Saint-Bernard 28-32, 1060 Saint-Gilles, tel. 02 511 47 51 
  • Tweetalig en anderstalig georganiseerd: vergunning van GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie)
   • Contact: Diensten van het Verenigd College, Directie Welzijnszorg, Louizalaan 183 1050 Brussel, tel. 02 552 01 61
 • Natuurlijke personen hebben de vrije keuze en kunnen een vergunning aanvragen bij Kind en Gezin, ONE of GGC.
Vergunning van Kind en Gezin

Eén van de vergunningsvoorwaarden is dat een verantwoordelijke en minstens één kinderbegeleider de actieve kennis van de Nederlandse taal hebben. Meer weten over de vergunningsvoorwaarden

Subsidie van Kind en Gezin
 • Als je subsidies van Kind en Gezin krijgt, dan moeten de verantwoordelijke en alle kinderbegeleiders voldoende Nederlands kunnen. pdf Meer weten over de subsidies
 • Krijg je subsidies inkomenstarief, dan moet je voorrang geven aan kinderen waarvan minstens één ouder voldoende Nederlands kan. Je beslist zelf over het % tussen een minimum van één kind en een maximumvan 55 % van alle opgevangen kinderen. Meer weten over de subsidies inkomenstarief