Acties voor een borstvoedingsvriendelijke kinderopvang

Borstvoeding biedt heel wat gezondheidsvoordelen voor mama, kind en maatschappij. Daarom raden we aan om 6 maanden uitsluitend borstvoeding te geven, en daarna, naast bijvoeding, borstvoeding verder te zetten tot 2 jaar, of zolang mama en kind dit willen. In Vlaanderen start 78,6% van de mama's met borstvoeding. Op 6 maanden geeft nog 30,3% borstvoeding, waarvan slechts 12,3% uitsluitend. Deze cijfers zijn bij de laagste in Europa. Starten in de kinderopvang heeft een belangrijke impact op vroegtijdig stoppen.

Voldoende kennis over borstvoeding en een open en ondersteunende houding in de opvang hebben een positieve invloed.   

Onderzoek bracht aan het licht dat 5 acties de kans op borstvoeding op de leeftijd van 6 maanden 3 keer groter maakt. Heel wat kinderopvangvoorzieningen die borstvoedingsvriendelijk zijn, brengen deze acties nu al in praktijk.

Quote BVKO 2


De acties zijn:
  1. Je licht de mogelijkheid om afgekolfde moedermelk te geven in je opvang al toe aan ouders bij de aanmelding.
  2. Mama’s kunnen voor en na het werk borstvoeding geven in je opvang.
  3. Mama’s kunnen tijdens hun borstvoedingspauze hun kind komen voeden in je opvang.
  4. Als medewerker kinderopvang beheers je de kennis over borstvoeding en omgaan met afgekolfde moedermelk.
  5. Je past de richtlijnen rond het bewaren van afgekolfde moedermelk (inclusief een reserveportie in de diepvries) correct toe.

Kind en Gezin stelt een pakket kant-en-klaar materiaal ter beschikking om jou te ondersteunen bij een borstvoedingsvriendelijk beleid: 

Voor vragen en ondersteuning kan beroep gedaan worden op medewerkers uit het lokaal team, meer bepaald bij je relatiebeheerder. De contactgegevens van de relatiebeheerders zullen binnenkort te vinden zijn op deze plaats.


Quote BVKO 1