Sector schoolkinderen

  • Vang je enkel schoolkinderen op? Dan val je onder de voorwaarden voor schoolkinderen.
  • Vang je in dezelfde locatie zowel baby’s en peuters als schoolkinderen op? Dan val je onder de voorwaarden voor baby’s en peuters. Je vindt hierover informatie bij sector baby’s en peuters.

Ondersteuning of info nodig?

Als organisator kan je je gratis laten begeleiden, bv. voor je pedagogisch beleid, het beheer van je zaak, de opmaak van procedures of je kwaliteitshandboek enzovoort. Dit kan bij de partners van Kind en Gezin.

Wat vinden kinderen belangrijk in de opvang?

In opdracht van Kind en Gezin voerde het centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK) met de medewerking van de Universiteit Gent een onderzoek naar wat kinderen verwachten van opvang vóór en na schooltijd, op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties. Met dit pdf onderzoek (5MB) laat Kind en Gezin voor het eerst de kinderen zelf aan het woord.

Nieuwsbrief Kinderopvang

Blijf je graag op de hoogte van het nieuws over kinderopvang? Schrijf je in op onze nieuwsbrief.