Alleen maar vakantieopvang


Opvang op een bijkomende locatie in de schoolvakanties

Organisatoren kunnen voor de opvang van schoolkinderen tijdens schoolvakanties bijkomende opvanglocaties inzetten. Dat kan op twee manieren:

 • een bijkomende opvanglocatie met attest van toezicht voor vakantieopvang

  • enkel mogelijk:
   • als je organisator bent met een attest van toezicht, erkenning of vergunning
   • voor schoolkinderen, tijdens schoolvakanties, in een vestigingsplaats die gescheiden is van de andere
 • een bijkomende opvanglocaties met een erkenning

  • enkel mogelijk als je organisator bent met een erkenning van buitenschoolse groepsopvang

  • meer weten

Andere mogelijkheden

Vakantieopvang bestaat in heel wat vormen.

 • Wie schoolkinderen opvangt op schooldagen, doet dat vaak ook tijdens schoolvakanties. Je kan hiervoor een attest van toezicht, erkenning of vergunning hebben. Je kan dat als gezinsopvang of als groepsopvang.

 • Voor vakantieopvang zijn er nog heel wat andere mogelijkheden, bv. initiatieven van sport, jeugd, cultuur, vrije tijd. Kind en Gezin is hiervoor niet bevoegd.