Gezinsopvang

  • Opvang van alleen maar schoolkinderen

    • Vang je alleen maar schoolkinderen op, dan kan je voor de opvanglocatie een attest van toezicht of erkenning aanvragen. De voorwaarden voor de gezinsopvang met erkenning zijn op enkele punten meer verregaand dan voor de gezinsopvang met attest van toezicht, bijvoorbeeld op vlak van het kwaliteitsbeleid.