Instrumenten


Praktische instrumenten voor je opvang

instrumenten dino Risicoanalyse

Met deze handige actielijsten kan
je de risico's en de nodige acties 
in je opvang in kaart brengen. 

instrumenten crisis en gog Crisis en 
grensoverschrijdend 
gedrag

Leer via de online module 
een crisisprocedure en een 
procedure grensoverschrijdend gedrag 
op maat van je opvang maken. 

instrumenten hygiëne Hygiëne checklist Deze checklist helpt je controleren 
of de hygiëne in je opvang in orde is.
instrumenten voedselveiligheid Checklist 
voedselveiligheid 
gezinsopvang
Met deze checklist kan je als 
onthaalouder nagaan of je 
hygiënisch werkt voor de voeding.
instrumenten klachten Klachten Een online cursus over 
omgaan met klachten.

Huishoudelijk 
reglement en
schriftelijke
overeenkomstPrivacy

Deze modellen helpen je bij het 
opmaken van je eigen 

Voor vakantieopvang: schriftelijke overeenkomst niet verplicht.

BIBO

BevragingsInstrument
Buitenschoolse Opvang
Een speelse vragenlijst die kinderen
van 7-8 jaar kunnen invullen.
Hoe maken de kinderen het in de opvang?