Opleiding en vorming

Andere opleidingen en vorming, die ook voor baby's en peuters zijn, vind je hier.


EVC

De Vlaamse regering keurde op 24 januari 2020 een lijst van 10 beroepskwalificaties goed waarvoor EVC-trajecten kunnen worden ontwikkeld, waaronder kinderbegeleider baby's en peuters en kinderbegeleider schoolgaande kinderen.

'EVC' staat voor 'door erkennen van verworven competenties'. Wie ervaring heeft in een beroep, kan  deelnemen aan een EVC-assessment – een reeks proeven- waarin zij of hij aantoont over alle vereiste competenties te beschikken. Als je hiervoor slaagt, krijg je een bewijs dat geldt als kwalificatiebewijs.

Voor de kinderbegeleider baby's en peuters worden 15 competenties getest. Deze werden vastgelegd door de Vlaamse Regering. Kan je bijvoorbeeld aantonen dat je 10 van de 15 competenties beheerst, dan ontvang je voor deze 10 competenties een competentiebewijs dat recht geeft op vrijstellingen voor een deel van de opleiding kinderbegeleider baby's en peuters. Je kan er ook voor kiezen om nogmaals het assessment te doorlopen.

Ook het beroep van kinderbegeleider schoolgaande kinderen is door de Vlaamse Regering erkend en omschreven in 15 competenties. In de sector van de buitenschoolse opvang bestaat het ervaringsbewijs kinderbegeleider schoolgaande kinderen al een aantal jaren.

De assessments worden georganiseerd door erkende testcentra, meestal een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO). Een aantal centra voor volwassenenonderwijs organiseren een EVC assessment voor kinderbegeleider baby's en peuters. Neem contact op met een CVO in je buurt.

Alle informatie over de beroepskwalificatie en bijhorende competenties is terug te vinden in de kwalificatiedatabank. Zoek op "kinderbegeleider baby’s en peuters". Voor de begeleider schoolgaande kinderen vind je hier meer info.

Meer over het ervaringsbewijs in het algemeen kan je lezen op de website van VDAB.

Certificaat begeleider buitenschoolse opvang in het volwassenenonderwijs

 • De opleiding wordt gegeven in de centra voor volwassenenonderwijs (CVO).
 • Wie slaagt voor de opleiding van 920 uren:
  • krijgt een certificaat dat erkend is door Onderwijs en Kind en Gezin.
  • kan aan de slag als begeleider in de buitenschoolse opvang (schoolkinderen).
 • Wie slaagt in deze opleiding én al een diploma secundair onderwijs behaald heeft of slaagt in de Aanvullende Algemene Vorming (AAV) van het CVO, behaalt een diploma beroepssecundair onderwijs.
 • VDAB betaalt het cursusmateriaal en de opleidingskosten terug van de cursisten die geslaagd zijn voor de startopleiding 'begeleider buitenschoolse kinderopvang' (zie verder) en die deeltijds in de kinderopvang werken en deeltijds werkzoekend zijn.
 • Onderwijsaanbod
 • Meer weten over doelgroepwerknemers

Startopleiding begeleider buitenschoolse opvang in het volwassenenonderwijs

 • Deze opleiding wordt gegeven in de centra voor volwassenenonderwijs (CVO). Ze is bedoeld voor personen die: 
  • voltijds werkzoekend zijn en in de kinderopvang willen werken 
  • deeltijds in de kinderopvang werken, deeltijds werkzoekend zijn en die geen kwalificatie hebben om als begeleider in de kinderopvang te werken 
 • De startopleiding omvat 5 modules: 
  • 160 uur theorie: kennismaken met kinderopvang, omgaan met het schoolgaande kind, spelen en observeren, rapporteren en reflecteren
  • 100 kinduren praktijk 
 • De opleiding wordt door VDAB erkend als beroepsopleiding. VDAB betaalt het inschrijvingsgeld en het cursusmateriaal. 
 • Wie slaagt voor de opleiding, krijgt 5 deelcertificaten. Deze komen in aanmerking om te werken als: 
  • begeleider buitenschoolse opvang, op voorwaarde dat maximaal 50% van de begeleiders in de opvang met een erkend studiebewijs of ervaringsbewijs werkt
  • een doelgroepwerknemer die aangeworven is in het kader van het Generatiepact
 • Wie daarna de volledige opleiding van begeleider volgt (zie hierboven), krijgt een vrijstelling voor de modules die men reeds volgde en doet ook opvang van baby’s en peuters.  

Vorming Actieve kinderopvang voor IBO's

Hoe maak jij je opvang gezond en actief? Schrijf je in voor het project 'Actieve kinderopvang' van VIGeZ. Je krijgt er vorming en leuke spelmaterialen. Meer weten

Actieve kinderopvang