Opleiding en vorming

Andere opleidingen en vorming, die ook voor baby's en peuters zijn, vind je hier.


Certificaat begeleider buitenschoolse opvang in het volwassenenonderwijs

 • De opleiding wordt gegeven in de centra voor volwassenenonderwijs (CVO).
 • Wie slaagt voor de opleiding van 920 uren:
  • krijgt een certificaat dat erkend is door Onderwijs en Kind en Gezin.
  • kan aan de slag als begeleider in de buitenschoolse opvang (schoolkinderen).
 • Wie slaagt in deze opleiding én al een diploma secundair onderwijs behaald heeft of slaagt in de Aanvullende Algemene Vorming (AAV) van het CVO, behaalt een diploma beroepssecundair onderwijs.
 • VDAB betaalt het cursusmateriaal en de opleidingskosten terug van de cursisten die geslaagd zijn voor de startopleiding 'begeleider buitenschoolse kinderopvang' (zie verder) en die deeltijds in de kinderopvang werken en deeltijds werkzoekend zijn.
 • Onderwijsaanbod
 • Meer weten over doelgroepwerknemers

Startopleiding begeleider buitenschoolse opvang in het volwassenenonderwijs

 • Deze opleiding wordt gegeven in de centra voor volwassenenonderwijs (CVO). Ze is bedoeld voor personen die: 
  • voltijds werkzoekend zijn en in de kinderopvang willen werken 
  • deeltijds in de kinderopvang werken, deeltijds werkzoekend zijn en die geen kwalificatie hebben om als begeleider in de kinderopvang te werken 
 • De startopleiding omvat 5 modules: 
  • 160 uur theorie: kennismaken met kinderopvang, omgaan met het schoolgaande kind, spelen en observeren, rapporteren en reflecteren
  • 100 kinduren praktijk 
 • De opleiding wordt door VDAB erkend als beroepsopleiding. VDAB betaalt het inschrijvingsgeld en het cursusmateriaal. 
 • Wie slaagt voor de opleiding, krijgt 5 deelcertificaten. Deze komen in aanmerking om te werken als: 
  • begeleider buitenschoolse opvang, op voorwaarde dat maximaal 50% van de begeleiders in de opvang met een erkend studiebewijs of ervaringsbewijs werkt
  • een doelgroepwerknemer die aangeworven is in het kader van het Generatiepact
 • Wie daarna de volledige opleiding van begeleider volgt (zie hierboven), krijgt een vrijstelling voor de modules die men reeds volgde en doet ook opvang van baby’s en peuters.  

Vorming Actieve kinderopvang voor IBO's

Hoe maak jij je opvang gezond en actief? Schrijf je in voor het project 'Actieve kinderopvang' van VIGeZ. Je krijgt er vorming en leuke spelmaterialen. Meer weten

Actieve kinderopvang