Compensatiesubsidie coronavirus


Buitenschoolse opvang

Regeling vanaf november 2020

FCUD zieke kinderen

De compensatiemaatregelen en richtlijnen voor de kinderopvang die golden tot en met eind september 2020 werden vanaf de maand november 2020 terug geactiveerd.
Ook de opvang voor zieke kinderen kan dus voor deze verlengde periode terug beroep doen op de compensatiesubsidie van de Vlaamse overheid.
De voorwaarden om de compensatie te kunnen ontvangen zijn:

  • De opvang voor zieke kinderen is beschikbaar voor ouders die nood aan opvang hebben.
  • Je werkt samen met het lokaal bestuur.
  • Je medewerkers blijven actief en beschikbaar.
Je vraagt de compensatie aan via word dit formulier (1MB).