Procedures en formulieren


Schoolkinderen: beheer en organisatie

Schoolkinderen: melding, erkenning en attest van toezicht

Hieronder vind je de procedures en formulieren rond melding, erkenning en attest van toezicht.

Attest van toezicht, erkenning of toestemming aanvragen

Attest van toezicht, erkenning of toestemming wijzigen

Attest van toezicht, erkenning of toestemming stopzetten

Verhuizing

Infrastructuur

Personen in de opvang

Schoolkinderen: subsidies

Hieronder vind je de procedures en formulieren rond het thema subsidies.

Subsidieaanvraag

  • Aanvraag subsidie voor kinderen uit achtergestelde gebieden

Subsidietoekenning

  • Aanvraag van een subsidietoekenning bij wijziging van organisator

Inclusieve opvang

Aanvraag van een subsidie voor individuele inclusieve opvang

Veilig doorsturen van documenten via e-mail

Toestemming ouders voor verwerken van gegevens voor inclusieve opvang

Subsidie voor ex-generatiepact

FCUD

Bezwaar

  • Bezwaar aantekenen tegen een beslissing van Kind en Gezin

Financieel verslag