Regelgeving


Decreet

Erkenning en attest van toezicht

Subsidies

Coronavirus

Procedures

Ondersteuning kinderopvang

Kwaliteitszorg

Je infrastructuur delen

Heb je bouw- of verbouwplannen voor je kinderopvang en denk je eraan om je infrastructuur te delen met andere welzijns- of gezondheidsorganisaties, tijdens of na de openingsuren? Mocht je daarbij botsten op infrastructuurregelgeving die dit bemoeilijkt of verhindert, dan kan je een aanvraag tot afwijking van de infrastructuurregelgeving indienen bij de Commissie Multifunctionele Infrastructuur.
Wil je je infrastructuur delen met een school? Dan kan je terecht bij het Forum “Multifunctionele Infrastructuur Zorg-Onderwijs”. Dit Forum heeft de opdracht klantgericht mee te denken en oplossingen aan te reiken voor vragen en problemen bij het delen van zorg- en onderwijsinfrastructuur.

Meer info op de website van VIPA.

Lokaal beleid

Gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten, flexibele opvangpools, lokale dienst buurtgerichte buitenschoolse opvang en aanvullende subsidie

Kind en Gezin en Strategische Adviesraad en -commissie

Meer weten