Snelinfo's


Alle opvang (baby's, peuters, schoolkinderen)

Alle opvang schoolkinderen

Opvang met inkomenstarief

Deze snelinfo's gelden ook voor organisatoren die plussubsidie krijgen.

Groepsopvang

Opvang met subsidie initiatief buitenschoolse opvang (IBO)

Andere schoolkinderen