Toekomst

Op basis van deze nota zal het maatschappelijke debat rond de hervorming van de buitenschoolse opvang met de betrokken actoren opgestart worden. De nota werd overgemaakt aan het Vlaams parlement en moet uiteindelijk leiden naar een decreet rond opvang en vrije tijd van schoolkinderen.