Toekomst

Het decreet kort samengevat

  • Lokaal
    • Het lokaal bestuur neemt de regie op van buitenschoolse activiteiten. Het ontwikkelt een lokaal beleid en beslist over de besteding van de middelen. Het zal daarvoor de middelen krijgen. Op termijn zullen organisatoren buitenschoolse kinderopvang niet meer gesubsidieerd worden door Kind en Gezin.
  • Verbinding
    • Een lokaal samenwerkingsverband (onderwijs, welzijn, jeugd, cultuur en sport) kan het lokaal bestuur adviseren en zal operationele acties coördineren.
  • Kwaliteit
    • Er wordt een inspiratiekader buitenschoolse activiteiten ontwikkeld. Organisatoren kleuteropvang kunnen, binnen een nog uit te werken regelgeving, een kwaliteitslabel krijgen van Kind en Gezin.

Meer info


Wat vooraf ging
Het decreet bouwt verder op de Staten-Generaal over opvang en vrije tijd, de conceptnota van de Vlaamse Regering 'Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van schoolkinderen' en de parlementaire hoorzittingen.