Risicoanalyse


Zeven zaken voor een zalige zomer

Jammer genoeg brengt de zomer een aantal risico’s met zich mee. We merkten dit aan het aantal meldingen van crisissituaties de afgelopen jaren. Voorkomen is beter dan genezen! We staan in een speciale uitgave van de Nieuwsbrief Kinderopvang daarom stil bij ‘zeven zaken voor een zalige zomer’ en geven de nodige tips om met de mogelijke risico’s om te gaan. Zo vermijd je dat deze risico’s de zomerpret bederven. We geven ook enkele tips voor leuke activiteiten.


Hangmat

Wanneer is je risicoanalyse af?

Dino risicoanalyseEigenlijk nooit, de risicoanalyse is een methode om te werken aan de veiligheid en gezondheid in je opvang. Herhaal het proces binnen een cyclus van 2 jaar. Je kan je risicoanalyse perfect spreiden over deze 2 jaar. Dit maakt het meer haalbaar. En zo verbeter je continu je werking want:

  • situaties veranderen
  • materiaal verslijt
  • personeel wisselt
  • je kreeg van een ouder een klacht over een ongezonde situatie
  • ...

Actielijsten

Kan je hulp gebruiken voor het in kaart brengen van de risico’s? We maakten een aantal handige actielijsten op basis van meldingen van ongevallen in de opvang aan Kind en Gezin. Je bent niet verplicht om deze lijsten te gebruiken.

Maak er voldoende tijd voor vrij. Bekijk de actielijsten voor alle ruimtes waar de kinderen kunnen komen. 
  • Een ruimte kan van functie veranderen. Vb. de keuken wordt gebruikt voor een knutselactiviteit. Ook de risico’s kunnen dan veranderen.
  • Bekijk je ook de ruimtes waar geen kinderen verblijven? Er kunnen toch risico’s zijn vb. in de garage waar je dagelijks doorloopt met de kinderen om naar buiten te gaan.

De actielijst toezicht en handelingen is een beetje anders dan de andere lijsten. Gebruik deze lijst voor alle ruimtes en activiteiten. Want naast een veilige omgeving en materiaal is ook toezicht en veilig gebruik van het materiaal belangrijk. Vb. Je hebt een veilige glijbaan, maar kinderen kunnen de glijbaan anders gebruiken dan bedoeld. 

Op zoek naar uitdaging

Dino risicoanalyseKinderen gaan op zoek naar uitdaging en proberen hun grenzen te verleggen. Bied zeker voldoende speelkansen, maar denk eraan dat ze nog niet alle risico's kunnen inschatten.

Meer ogen geven een bredere kijk

Dino risicoanalyseBetrek anderen als je jouw risicoanalyse doet, je krijgt een bredere kijk en vindt meer oplossingen. Bespreek de risico's met medewerkers en ouders. Dit zal een positieve invloed hebben op hun alertheid.

Baby's en peuters

Ook als je baby's en peuter opvangt, is de risicoanalyse belangrijk. Meer info en actielijsten.