Wil je in Brussel een opvang voor baby's en peuters starten?


Waar je vergunning aanvragen?

Je moet een vergunning hebben als je baby’s en peuters beroepsmatig en tegen betaling opvangt. De taal van je organisatie bepaalt waar je een vergunning moet aanvragen. 

  • Het gaat over de taal die je gebruikt om de opvang te organiseren: de statuten, het huishoudelijk reglement, de arbeidsovereenkomsten, de overeenkomsten met ouders, de website, …
  • Het gaat niet over de taal die je met de kinderen in de opvang spreekt. 

Instellingen

Instellingen zijn rechtspersonen met een kinderopvanglocatie in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad Brussel. Het adres van de organisator zelf is niet bepalend. 

  • Eéntalig Nederlandstalig georganiseerd: vraag je vergunning aan Kind en Gezin
  • Eéntalig Franstalig georganiseerd: vraag je vergunning aan ONE (l’Office de la Naissance et l’Enfance)
  • Tweetalig en anderstalig georganiseerd: vraag je vergunning aan GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie)

Natuurlijke personen

Natuurlijke personen hebben de vrije keuze en kunnen een vergunning aanvragen bij Kind en Gezin, ONE of GGC.

Vragen? 

Contacteer de Kind en Gezin-Lijn

Taal van de medewerkers

Om een vergunning van Kind en Gezin te krijgen, moet een verantwoordelijke en minstens één kinderbegeleider de actieve kennis van de Nederlandse taal hebben. Als je subsidies van Kind en Gezin krijgt, moeten alle kinderbegeleiders voldoende Nederlands kunnen.